Quick Response Singaporemetoden Blockmodellen

Quick Response Singaporemetoden Blockmodellen  har vi skrivit för att visa hur blockmodellen används för att lösa olika typer av uppgifter/problem.

Till varje uppgift finns en tillhörande QR-kod som leder till en video där du ser hur uppgiften löses steg för steg.

Läs mer