Barnkonventionen är lag!

Riksdagen har tagit beslut om att FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, är svensk lag från den 1 januari 2020. Barnkonventionens syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter.

Att vara olika – är roligt är ett material som tar upp frågor som är kopplade till barnkonventionen.

Läs mer om boken