Statsbidraget för inköp av läromedel

Statsbidraget för inköp av läromedel

Statsbidraget för läromedel är på totalt 685 miljoner kronor och tillgängligt för skolor och huvudmän inom bland annat förskoleklass och grundskola. Bidraget ska användas till inköp av vissa läromedel för att stärka elevernas tillgång till läromedel i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan eller sameskolan.

Bidraget ska alltså leda till ett ökat inköp av läromedel

Skolor och huvudmän kan ansöka om bidraget genom att fylla i och skicka in en ansökan till Skolverket. Perioden för att begära ut bidrag 2023 kommer att vara öppen under perioden 15 oktober - 15 november 2023.

Läs mer om statsbidraget på Skolverket

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-inkop-av-vissa-laromedel-2023