Övriga läromedel

Här hittar du information om de av våra läromedel som inte ingår i serier. 

När du klickar på en länk kommer du att hamna på en sida där kan du läsa mer om respektive serie och klicka dig vidare till varje bok i serien.

 

Att vara olika - är roligt
Fem delar med berättelser i olika teman. Dessa teman är Mångfald, Tillgänglighet, Delaktighet, Inflytande och Allas lika värde.

Bokstavsbyrån
Bokstavsbyrån är en fristående arbetsbok för det första bokstavsarbetet. Bokstäverna presenteras i alfabetisk ordning och varje bokstav har ett eget uppslag.

Dokumentera och skapa med lärplatta
Det här är en bok som visar på möjligheterna med verktyget. Den är också fylld med inspiration och tips.

Jakten på kottarna
Ett läromedel som får eleverna att tillgodogöra sig matematiken på ett lekfullt sätt

Lärplatta och språket
Den här är en bok som visar lärplattan som ett pedagogiskt verktyg

Mattestjärnor  i förskolan
Upptäck hur roligt, enkelt och fascinerande det kan vara att tillsammans med förskolebarnen uppleva matematiken i just din vardag.

Roligt och klurigt
Kopieringsmaterial för de elever som behöver extra träning i logiskt tänkande och vill pröva på lite annorlunda tankelekar.

Starta med matte
Roliga och kluriga övningar för 4-7-åringar

Tema
Enkla arbetsböcker för elever i F - Åk 1

Uppdrag programmering
Lärarstöd  med tydliga kopplingar till de reviderade styrdokumenten för matematik år 4-9, LGR 11

Kul med stavelser
Ett läsinlärningsspel där barnen får arbeta på ett sätt som bjuder in till diskussion och reflektioner kring språkets struktur.

De fyra räknesätten, appar
Appar för att träna på de fyra räknesätten.

Bråk från början
I det här häftet får eleven möta enkla bråk som exempelvis en halv, en fjärdedel, en tredjedel o.s.v.

Doodle Monster
Ett pedagogiskt spel som hjälper eleverna att utveckla både sin visuella perception och finmotorik.

Kalender
Till häftet Månaderna finns en kalender att sätta upp på väggen. Kalendern består av tolv A3-blad, ett blad för varje månad under året.

Läs in - räkna ut
Kluriga uppgifter där det gäller att tänka logiskt och kreativt – att fundera och resonera

Matematik i ett rymdäventyr
Detta är ett läromedel för elever i förskoleklass. Följ med i berättelsen om tvillingarna Aron och Nora som hittar ett trasigt rymdskepp på vinden.

Mattestjärnor året runt
Författarna till "Mattestjärnor i förskolan" ger  fler enkla, praktiska och roliga tips på hur man kan synliggöra och arbeta med matematik i förskolan.

Siffror och tal
Böcker med övningar som tränar både antalsuppfattning och talbegrepp

Starta med programmering
Programmering är ett pedagogiskt verktyg för att lösa problem, arbeta strukturerat och hitta kreativa lösningar. 

Tema Närmiljö
Ett kopieringsmaterial som på ett ämnesövergripande sätt ska
få eleverna från F - Åk 3 intresserade av sin närmiljö, sin kommun och sitt landskap. 

Ursäkta men...
Högstadieläraren Oskar Uggla har under 10 års tid bett elever som kommit försent att skriva ner anledningen till sin försenade ankomst på en lapp. I den här boken presenteras ett urval av dem!

Appar lyfter det lustfyllda lärandet
Här får du tips på bra och pedagogiska appar med förslag på hur du kan kombinera dessa med traditionell verksamhet och undervisning.

Digitalitet
Hur kan vi arbeta med och införliva digitala verktyg som en naturlig del i barnens vardag – i meningsfulla sammanhang?

Handling och tanke med matematik
En handbok för lärare med idéer och aktiviteter för grundskola 4–6 och specialundervisning.

Lärplatta och matematik
Den här är en bok som visar lärplattan som ett pedagogiskt verktyg

Lös ett problem i veckan
Lös ett problem i veckan är ett kopieringsmaterial där eleverna dokumenterar sina lösningar på arbetsbladet.

Matematikens grunder
Kvalitativt kartläggningsmaterial. Analysschemat består av 110 matematiska områden och stödjer läraren att utvärdera sin undervisning.

Spela och lek med matematik En handbok för pedagoger med idéer till aktiviteter med syftet att utveckla elevers tankar och språk i matematik. För grundskola F–3 och fritids.
Mixat i matte och svenska Kopieringsmaterial med blandade övningar i matte och svenska.

Talen upp till 100
Här hittar du 100 tips på aktiviteter och spel som fokuserar på talen upp till hundra samt många kopieringsunderlag

Träna årets dagar veckor och månader
Här får eleverna lära sig mera om och träna på årets tolv månader. Varje månad är illustrerad med en bild som knyter an till årstiden.

Vad är klockan
Färdighetsträning, Åldersneutrala bilder, Ingen årskursbeteckning

Candy
Ett pedagogiskt spel som hjälper eleverna att utveckla både sin visuella perception och finmotorik

Att vara olika - är roligt
Fem delar med berättelser i olika teman. Dessa teman är Mångfald, Tillgänglighet, Delaktighet, Inflytande och Allas lika värde.

De fyra räknesätten, appar
Appar för att träna på de fyra räknesätten.

Appar lyfter det lustfyllda lärandet
Här får du tips på bra och pedagogiska appar med förslag på hur du kan kombinera dessa med traditionell verksamhet och undervisning.

Bokstavsbyrån
Bokstavsbyrån är en fristående arbetsbok för det första bokstavsarbetet. Bokstäverna presenteras i alfabetisk ordning och varje bokstav har ett eget uppslag.

Bråk från början
I det här häftet får eleven möta enkla bråk som exempelvis en halv, en fjärdedel, en tredjedel o.s.v.

Candy
Ett pedagogiskt spel som hjälper eleverna att utveckla både sin visuella perception och finmotorik

Dokumentera och skapa med lärplatta
Det här är en bok som visar på möjligheterna med verktyget. Den är också fylld med inspiration och tips.

Doodle Monster
Ett pedagogiskt spel som hjälper eleverna att utveckla både sin visuella perception och finmotorik.

Handling och tanke med matematik
En handbok för lärare med idéer och aktiviteter för grundskola 4–6 och specialundervisning.

Jakten på kottarna
Ett läromedel som får eleverna att tillgodogöra sig matematiken på ett lekfullt sätt

Kalender
Till häftet Månaderna finns en kalender att sätta upp på väggen. Kalendern består av tolv A3-blad, ett blad för varje månad under året.

Lärplatta och matematik
Den här är en bok som visar lärplattan som ett pedagogiskt verktyg

Lärplatta och språket
Den här är en bok som visar lärplattan som ett pedagogiskt verktyg

Läs in - räkna ut
Kluriga uppgifter där det gäller att tänka logiskt och kreativt – att fundera och resonera

Lös ett problem i veckan
Lös ett problem i veckan är ett kopieringsmaterial där eleverna dokumenterar sina lösningar på arbetsbladet.

Matematik i ett rymdäventyr
Detta är ett läromedel för elever i förskoleklass. Följ med i berättelsen om tvillingarna Aron och Nora som hittar ett trasigt rymdskepp på vinden.

Matematikens grunder
Kvalitativt kartläggningsmaterial. Analysschemat består av 110 matematiska områden och stödjer läraren att utvärdera sin undervisning.

Mattestjärnor  i förskolan
Upptäck hur roligt, enkelt och fascinerande det kan vara att tillsammans med förskolebarnen uppleva matematiken i just din vardag.

Mattestjärnor året runt
Författarna till "Mattestjärnor i förskolan" ger  fler enkla, praktiska och roliga tips på hur man kan synliggöra och arbeta med matematik i förskolan.

Mixat i matte och svenska
Kopieringsmaterial med blandade övningar i matte och svenska.

Roligt och klurigt
Kopieringsmaterial för de elever som behöver extra träning i logiskt tänkande och vill pröva på lite annorlunda tankelekar.

Siffror och tal
Böcker med övningar som tränar både antalsuppfattning och talbegrepp

Spela och lek med matematik En handbok för pedagoger med idéer till aktiviteter med syftet att utveckla elevers tankar och språk i matematik. För grundskola F–3 och fritids.

Starta med matte
Roliga och kluriga övningar för 4-7-åringar

Starta med programmering
Programmering är ett pedagogiskt verktyg för att lösa problem, arbeta strukturerat och hitta kreativa lösningar. 

Talen upp till 100
Här hittar du 100 tips på aktiviteter och spel som fokuserar på talen upp till hundra samt många kopieringsunderlag

Tema
Enkla arbetsböcker för elever i F - Åk 1

Tema närmiljö
Kopieringsmaterial med målet att få eleverna intresserade av sin närmiljö, sin kommun och sitt landskap.

Träna årets dagar veckor och månader
I det här häftet får eleverna lära sig mera om och träna på årets tolv månader. Varje månad är illustrerad med en bild som knyter an till årstiden.

Uppdrag programmering
Lärarstöd  med tydliga kopplingar till de reviderade styrdokumenten för matematik år 4-9, LGR 11

Ursäkta men...
Högstadieläraren Oskar Uggla har under 10 års tid bett elever som kommit försent att skriva ner anledningen till sin försenade ankomst på en lapp. I den här boken presenteras ett urval av dem!

Vad är klockan
Färdighetsträning, Åldersneutrala bilder, Ingen årskursbeteckning

Kul med stavelser
Ett läsinlärningsspel där barnen får arbeta på ett sätt som bjuder in till diskussion och reflektioner kring språkets struktur.