Kopieringsmaterial

Klicka på bilderna för mer information om respektive bok

Lyckas med problemlösning


Serien innehåller berättelser som intresserar eleverna. Lärarstöden är kopieringsmaterial och är en kurs i problemlösning. Arbetshäftena låter eleverna lösa problem med hjälp av de kunskaper de förvärvat när de arbetat med Lyckas med problemlösning.
Läs in räkna ut

Läs in räkna ut innehåller kluriga uppgifter där det gäller att tänka logiskt och kreativt – att fundera och resonera
Lös ett problem i veckan

I Lös ett problem i veckan är det 32 problem i varje bok, Extra utmaning, hemuppgift eller gruppuppgift, Nivåerna FK-1, 1–2, 2–3 samt 3–4, Kopieringsmaterial

Mattehoppet

I Mattehoppet får eleverna mycket långsam men lustfylld inlärning av addition och subtraktion, Kopieringsmaterial med spelplaner och protokoll, Finns även digitalt,
Mattehoppet Enheter

I Mattehoppet Enheter får eleverna långsam men lustfylld inlärning av enheter, Kopieringsmaterial med spelplaner och protokoll. Finns även digitalt
Medveten matte
Medveten Matte är ett unikt bedömningsstöd. Det har växt fram i verklig undervisning och har utvecklats för att fungera i praktiken. Syftet är att göra det så enkelt som möjligt för dig som lärare att lyckas med formativ bedömning. Oavsett huvudläromedel.

Mixat i matte och svenska

Mixat i matte och svenska är kopieringsmaterial med blandade övningar i matte och svenska
Målet i sikte - kartläggning i matematik

Målet i sikte är ett fristående Kopieringsmaterial för kartläggning och kan användas oberoende vilket grundmaterial du använder i klassen. Materialet omfattar områdena Taluppfattning och tals användning, Algebra, Geometri, Sannolikhet och statistik, Samband och förändring och Problemlösning.

Rädda ekvationerna
Rädda ekvationerna Ekvationslösning med laborativt material, Färdiga lektioner, Årskurs 4 och uppåt, Kopieringsmaterial.
Singaporemetoden

Singaporemetoden kommer att ge dina elever ett nytt redskap för att lösa matematiska problem – blockmodellen. Blockmodellen är ett sätt att visuellt organisera information som finns i textuppgifter/problem.  Bilden hjälper eleverna att lättare se vad som finns, vad som saknas och vad som söks. Åldersneutralt, Kopieringsmaterial
Skriftliga räknemetoder

I Skriftliga räknemetoder tränar eleverna uppställning systematiskt och strukturerat, Böckerna är uppbyggda på samma sätt, Åldersneutralt, Kopieringsmaterial

Spindelmatte

Läraren är i centrum (spindeln) och skickar eleverna till olika stationer där de får lösa uppgifter som uppmuntrar till resonemang. Eleverna bör därför få lösa dem i par eller i mindre grupp. Kopieringsmaterial. Åk 2-6

Talen upp till 100

I Talen upp till 100 hittar du 100 tips på aktiviteter och spel som fokuserar på talen upp till hundra samt många kopieringsunderlag

Kopieringsmaterial

Klicka på bilderna för mer information om respektive bok

Lyckas med problemlösning


Serien innehåller berättelser som intresserar eleverna. Lärarstöden är kopieringsmaterial och är en kurs i problemlösning. Arbetshäftena låter eleverna lösa problem med hjälp av de kunskaper de förvärvat när de arbetat med Lyckas med problemlösning.
Läs in räkna ut

Läs in räkna ut innehåller kluriga uppgifter där det gäller att tänka logiskt och kreativt – att fundera och resonera
Lös ett problem i veckan

I Lös ett problem i veckan är det 32 problem i varje bok, Extra utmaning, hemuppgift eller gruppuppgift, Nivåerna FK-1, 1–2, 2–3 samt 3–4, Kopieringsmaterial

Mattehoppet

I Mattehoppet får eleverna mycket långsam men lustfylld inlärning av addition och subtraktion, Kopieringsmaterial med spelplaner och protokoll, Finns även digitalt,
Mattehoppet Enheter

I Mattehoppet Enheter får eleverna långsam men lustfylld inlärning av enheter, Kopieringsmaterial med spelplaner och protokoll. Finns även digitalt
Medveten matte
Medveten Matte är ett unikt bedömningsstöd. Det har växt fram i verklig undervisning och har utvecklats för att fungera i praktiken. Syftet är att göra det så enkelt som möjligt för dig som lärare att lyckas med formativ bedömning. Oavsett huvudläromedel.

Mixat i matte och svenska

Mixat i matte och svenska är kopieringsmaterial med blandade övningar i matte och svenska
Målet i sikte - kartläggning i matematik

Målet i sikte är ett fristående Kopieringsmaterial för kartläggning och kan användas oberoende vilket grundmaterial du använder i klassen. Materialet omfattar områdena Taluppfattning och tals användning, Algebra, Geometri, Sannolikhet och statistik, Samband och förändring och Problemlösning.

Rädda ekvationerna
Rädda ekvationerna Ekvationslösning med laborativt material, Färdiga lektioner, Årskurs 4 och uppåt, Kopieringsmaterial.
Singaporemetoden

Singaporemetoden kommer att ge dina elever ett nytt redskap för att lösa matematiska problem – blockmodellen. Blockmodellen är ett sätt att visuellt organisera information som finns i textuppgifter/problem.  Bilden hjälper eleverna att lättare se vad som finns, vad som saknas och vad som söks. Åldersneutralt, Kopieringsmaterial
Skriftliga räknemetoder

I Skriftliga räknemetoder tränar eleverna uppställning systematiskt och strukturerat, Böckerna är uppbyggda på samma sätt, Åldersneutralt, Kopieringsmaterial

Spindelmatte

Läraren är i centrum (spindeln) och skickar eleverna till olika stationer där de får lösa uppgifter som uppmuntrar till resonemang. Eleverna bör därför få lösa dem i par eller i mindre grupp. Kopieringsmaterial. Åk 2-6

Talen upp till 100

I Talen upp till 100 hittar du 100 tips på aktiviteter och spel som fokuserar på talen upp till hundra samt många kopieringsunderlag