Specialundervisning / Särskilt stöd - Digitalt

Här hittar du information om våra digitala läromedel som du kan använda vid Specialundervisning och särskilt stöd.

Klicka på det läromedel du vill veta mer om.

Jakten på kottarna - app

Addition och subtraktion - app

Framsteg i matematiken

Mattehoppet

Specialundervisning / Särskilt stöd - Digitalt

Här hittar du information om våra digitala läromedel som du kan använda vid Specialundervisning och särskilt stöd.

Klicka på det läromedel du vill veta mer om.

Jakten på kottarna - app

Addition och subtraktion - app

Framsteg i matematiken

Mattehoppet