Specialundervisning / Särskilt stöd - Matematik

Här hittar du information om våra läromedel i matematik som du kan använda vid specialundervisning och särskilt stöd.

Klicka på den bok du vill ha mer information om.

BAS

BOX - Träna matematik -Enheter

BOX - Träna matematik

Bråk från början

Börja med matte

Framsteg i matematiken

Handling och tanke med matematik

Jakten på kottarna

Kalender

Mattehoppet

Mattehoppet Enheter

Matematikens grunder

Månaderna

Siffror och tal

Singaporemetoden

Skriftliga räknemetoder

Spela och lek med matematik

Talen upp till 100

Träna årets dagar, veckor och månader

Vad är klockan?

Specialundervisning / Särkilt stöd - Matematik

Här hittar du information om våra läromedel i matematik som du kan använda vid specialundervisning och särskilt stöd.

Klicka på den bok du vill ha mer information om.

BAS

BOX - Träna matematik -Enheter

BOX - Träna matematik

Bråk från början

Börja med matte

Framsteg i matematiken

Handling och tanke med matematik

Jakten på kottarna

Kalender

Mattehoppet

Mattehoppet Enheter

Matematikens grunder

Månaderna

Siffror och tal

Singaporemetoden

Skriftliga räknemetoder

Spela och lek med matematik

Talen upp till 100

Träna årets dagar, veckor och månader

Vad är klockan?