Åk 1-3 - Matematik

Klicka på bilderna för mer information om respektive bok.
Om boken ingår i en serie finns en länk till huvudsidan för serien.

BAS

BAS är en serie arbetsböcker där eleverna får träna på grundläggande färdigheter. Allt är i fyrfärg, böckerna har 32 sidor och formatet är A4.
BOX - Läs tänk och lös

BOX – Läs tänk och lös är en serie i problemlösning och riktar sig till elever som har svårt att arbeta med matematiska uppgifter i traditionella matematikböcker. Det kan vara elever med lindrig utvecklingsstörning, SVA-elever som har läs- och skrivsvårigheter eller andra elever som har särskilda behov.
BOX - Träna matematik -Enheter

BOX – Träna matematik – Enheter är en kompletterande serie lika övriga Träna matematik. Träningshäften med längd, vikt, volym, area och tid.
BOX - Träna matematik

BOX – Träna matematik är en serie träningshäften som riktar sig till äldre elever, men där det matematiska innehållet är på en lägre nivå. Många elever i exempelvis grundsärskolans högre stadier tycker att det är tråkigt när bilder och layout riktar sig till lägre årskurser.
Bråk från början

I Bråk från början får eleverna möta enkla bråk som exempelvis en halv, en fjärdedel, en tredjedel o.s.v
Börja med matte

Börja med Matte riktar sig i första hand till elever i årskurs F-2 och innehåller inledande taluppfattningsövningar och enkla geometriövningar. Boken ingår i serien Nyckeln till matematiken.
Framsteg i matematiken

I Framsteg i matematiken får eleverna mycket långsam progression, färdighetsträning – ett område i taget, Lärarhandledningar.
Handling och tanke med matematik

Handling och tanke med matematik är en handbok för lärare med idéer och aktiviteter för grundskola 4–6 och specialundervisning.
Jakten på kottarna

Jakten på kottarna är ett läromedel som du kan använda i förskolan, förskoleklassen eller i årskurs 1. Speciellt elever som uppvisar brister i begrepps- och antalsförståelse får en möjlighet att tillgodogöra sig matematiken på ett lekfullt sätt.
Kalender

Till häftet Månaderna finns en kalender att sätta upp på väggen. Kalendern består av tolv A3-blad, ett blad för varje månad under året.
Lyckas med problemlösning
I Lyckas med problemlösning  får elevena börja med att läsa en berättelse som intresserar dem. Lärarstöden är kopieringsmaterial och är en kurs i problemlösning med en strukturerad undervisning. Arbetshäftena låter eleverna lösa problem med hjälp av de kunskaper de förvärvat när de arbetat med Lyckas med problemlösning.
Lärplatta och matematik

I boken Lärplatta och matematik är det arbetet med barnen i förskola som är utgångspunkten, men självklart passar många av aktiviteterna och idéerna också i förskoleklass och uppåt.
Läs in räkna ut

Läs in räkna ut innehåller kluriga uppgifter där det gäller att tänka logiskt och kreativt – att fundera och resonera
Lös ett problem i veckan

I Lös ett problem i veckan är det 32 problem i varje bok, Extra utmaning, hemuppgift eller gruppuppgift, Nivåerna FK-1, 1–2, 2–3 samt 3–4, Kopieringsmaterial
Mattehoppet

I Mattehoppet får eleverna mycket långsam men lustfylld inlärning av addition och subtraktion, Kopieringsmaterial med spelplaner och protokoll, Finns även digitalt,
Mattehoppet Enheter

I Mattehoppet Enheter får eleverna långsam men lustfylld inlärning av enheter, Kopieringsmaterial med spelplaner och protokoll. Finns även digitalt
Matematikens grunder

Matematikens grunder är ett kvalitativt kartläggningsmaterial. Analysschemat består av 110 matematiska områden och stödjer läraren att utvärdera sin undervisning.
Mixat i matte och svenska

Mixat i matte och svenska är kopieringsmaterial med blandade övningar i matte och svenska
Målet i sikte - kartläggning i matematik

Målet i sikte är ett fristående Kopieringsmaterial för kartläggning och kan användas oberoende vilket grundmaterial du använder i klassen. Materialet omfattar områdena Taluppfattning och tals användning, Algebra, Geometri, Sannolikhet och statistik, Samband och förändring och Problemlösning.
Månaderna

I Månaderna t får eleverna lära sig mera om och träna på årets tolv månader.
Nyckeln till matematiken

Nyckeln till matematiken är en serie övningshäften med träning inom de olika moment som presenteras i det centrala innehållet i läroplanen LGR11. Häftena riktar sig i första hand till elever i årskurs F-2.
Siffror och tal

Siffror och tal är inspirerande böcker för dig som ska arbeta med matematik tillsammans med förskolebarn. Upptäck hur roligt, enkelt och fascinerande det kan vara att tillsammans med barnen uppleva matematiken i just din vardag.
Singaporemetoden

Singaporemetoden kommer att ge dina elever ett nytt redskap för att lösa matematiska problem – blockmodellen. Blockmodellen är ett sätt att visuellt organisera information som finns i textuppgifter/problem.
Bilden hjälper eleverna att lättare se vad som finns,
vad som saknas och vad som söks.
Åldersneutralt, Kopieringsmaterial
Skriftliga räknemetoder

I Skriftliga räknemetoder tränar eleverna uppställning systematiskt och strukturerat, Böckerna är uppbyggda på samma sätt, Åldersneutralt, Kopieringsmaterial
Spela och lek med matematik

En handbok för pedagoger med idéer till aktiviteter med syftet att utveckla elevers tankar och språk i matematik. För grundskola F–3 och fritids.
Spindelmatte
Läraren är i centrum (spindeln) och skickar eleverna till olika stationer där de får lösa uppgifter som uppmuntrar till resonemang. Eleverna bör därför få lösa dem i par eller i mindre grupp. Kopieringsmaterial. Åk 2-6
Starta med matte
Roliga och kluriga övningar för 4-7-åringar.
Sätt in stöten
 
Sätt in stöten! är en fristående serie åldersneutrala häften som ger systematisk träning i beräkningar med de fyra räknesätten. Häftena innehåller enkla instruktioner och träningsmoment i små steg.
Talen upp till 100
I Talen upp till 100 hittar du 100 tips på aktiviteter och spel som fokuserar på talen upp till hundra samt många kopieringsunderlag
Tema

Träna med målet i sikte är en serie åldersneutrala träningshäften som riktar sig till elever som behöver träna mera inom vissa områden i matematiken.
Vad är klockan?

I Vad är klockan? får eleverna färdighetsträning med åldersneutrala bilder samt ingen årskursbeteckning.
Vardagsmatte - kompisarna

Kompisarna består av sex häften där eleverna får följa två kompisar. Texterna är elevnära med vardagsmatematik och begrepp i fokus. Häftena är i stigande svårighetsgrad. Häftena är i första hand tänkta för elever i årskurs 1 till 3, men passar både äldre och yngre elever. De är fristående och kan alltså användas oberoende av huvudläromedel.