Åk 1-3 - Svenska

Klicka på bilderna för mer information om respektive bok.
Om boken ingår i en serie finns en länk till huvudsidan för serien.

BAS

BAS är en serie arbetsböcker där eleverna får träna på grundläggande färdigheter. Allt är i fyrfärg, böckerna har 32 sidor och formatet är A4.
BOX - Träna svenska

BOX – Träna svenska är en serie häften som innehåller träning av basfärdigheter i svenska. Varje häfte tar upp ett område. Eleverna får då möjlighet att arbeta med en sak i taget och det blir lättare att individualisera undervisningen. Häftena har en tydlig och ren layout.
BOX - Läsförståelse

BOX – Läsförståelse är en serie häften på tre nivåer som innehåller lättlästa texter med läsförståelsefrågor. De innehåller olika texttyper och temaområden med anknytning till elevernas vardag. Häftena har en tydlig och ren layout.
Blandade övningar i svenska

Blandade övningar i svenska, Basfärdigheter, Åldersneutralt
Kalender

Till häftet Månaderna finns en kalender att sätta upp på väggen. Kalendern består av tolv A3-blad, ett blad för varje månad under året.
Kul med stavelser
Kul med stavelser är ett läsinlärningsspel där barnen får arbeta på ett sätt som bjuder in till diskussion och reflektioner kring språkets struktur.

Läsförståelseträning för FK – Åk 3, En ny serie häften bestående av åtta böcker där eleverna tränar ord- och läsförståelse

Mixat i matte och svenska

Mixat i matte och svenska är kopieringsmaterial med blandade övningar i matte och svenska

Månaderna

I Månaderna I det här häftet får eleverna lära sig mera om och träna på årets tolv månader.
Ordboden

I Ordboden tränar eleverna ordförståelse och stavning, Alla uppslag har samma struktur, Årskurs 1 – framåt (ungefär åk 4-5)
Träna årets dagar, veckor och månader

I Träna årets dagar veckor och månader får eleverna lära sig mera om och träna på årets tolv månader. Varje månad är illustrerad med en bild som knyter an till årstiden.
Vad är klockan?

I Vad är klockan? får eleverna färdighetsträning med åldersneutrala bilder samt ingen årskursbeteckning.