Åk 4-6 - Matematik

Klicka på bilderna för mer information om respektive bok.
Om boken ingår i en serie finns en länk till huvudsidan för serien.

BOX - Träna matematik -Enheter

BOX – Träna matematik – Enheter är en kompletterande serie lika övriga Träna matematik. Träningshäften med längd, vikt, volym, area och tid.
BOX - Träna matematik

BOX – Träna matematik är en serie träningshäften som riktar sig till äldre elever, men där det matematiska innehållet är på en lägre nivå. Många elever i exempelvis grundsärskolans högre stadier tycker att det är tråkigt när bilder och layout riktar sig till lägre årskurser.

Bråk från början

I Bråk från början får eleverna möta enkla bråk som exempelvis en halv, en fjärdedel, en tredjedel o.s.v
Handling och tanke med matematik

Handling och tanke med matematik är en handbok för lärare med idéer och aktiviteter för grundskola 4–6 och specialundervisning.
Lyckas med problemlösning
I Lyckas med problemlösning  får elevena börja med att läsa en berättelse som intresserar dem. Lärarstöden är kopieringsmaterial och är en kurs i problemlösning med en strukturerad undervisning. Arbetshäftena låter eleverna lösa problem med hjälp av de kunskaper de förvärvat när de arbetat med Lyckas med problemlösning.
Läs in räkna ut

Läs in räkna ut innehåller kluriga uppgifter där det gäller att tänka logiskt och kreativt – att fundera och resonera
Lös ett problem i veckan

I Lös ett problem i veckan är det 32 problem i varje bok, Extra utmaning, hemuppgift eller gruppuppgift, Nivåerna FK-1, 1–2, 2–3 samt 3–4, Kopieringsmaterial
Matematikens grunder

Matematikens grunderKvalitativt kartläggningsmaterial. Analysschemat består av 110 matematiska områden och stödjer läraren att utvärdera sin undervisning.
Mixat i matte och svenska

Mixat i matte och svenska är kopieringsmaterial med blandade övningar i matte och svenska
Målet i sikte - kartläggning i matematik

Målet i sikte är ett fristående Kopieringsmaterial för kartläggning och kan användas oberoende vilket grundmaterial du använder i klassen. Materialet omfattar områdena Taluppfattning och tals användning, Algebra, Geometri, Sannolikhet och statistik, Samband och förändring och Problemlösning.

Rädda ekvationerna

Rädda ekvationerna Ekvationslösning med laborativt material, Färdiga lektioner, Årskurs 4 och uppåt, Kopieringsmaterial.

Singaporemetoden

Singaporemetoden kommer att ge dina elever ett nytt redskap för att lösa matematiska problem – blockmodellen. Blockmodellen är ett sätt att visuellt organisera information som finns i textuppgifter/problem.
Bilden hjälper eleverna att lättare se vad som finns,
vad som saknas och vad som söks.
Åldersneutralt, Kopieringsmaterial
Skriftliga räknemetoder

I Skriftliga räknemetoder tränar eleverna uppställning systematiskt och strukturerat, Böckerna är uppbyggda på samma sätt, Åldersneutralt, Kopieringsmaterial
Spindelmatte

Läraren är i centrum (spindeln) och skickar eleverna till olika stationer där de får lösa uppgifter som uppmuntrar till resonemang. Eleverna bör därför få lösa dem i par eller i mindre grupp. Kopieringsmaterial. Åk 2-6
Sätt in stöten

Sätt in stöten! är en fristående serie åldersneutrala häften som ger systematisk träning i beräkningar med de fyra räknesätten. Häftena innehåller enkla instruktioner och träningsmoment i små steg.
Talen upp till 100
I Talen upp till 100 hittar du 100 tips på aktiviteter och spel som fokuserar på talen upp till hundra samt många kopieringsunderlag
Träna med målet i sikte

ITräna med målet i sikte är en serie åldersneutrala träningshäften som riktar sig till elever som behöver träna mera inom vissa områden i matematiken.
Träna årets dagar, veckor och månader

I Träna årets dagar veckor och månader får eleverna lära sig mera om och träna på årets tolv månader. Varje månad är illustrerad med en bild som knyter an till årstiden.
Vad är klockan?

I Vad är klockan? får eleverna färdighetsträning med åldersneutrala bilder samt ingen årskursbeteckning.
Vardagsmatte - familjerna

Familjerna består av sex häften där eleverna får följa en familj. Texterna är elevnära med vardagsmatematik och begrepp i fokus. Häftena är i stigande svårighetsgrad. Häftena är i första hand tänkta för elever i årskurs 4 till 6, men passar både äldre och yngre elever. De är fristående och kan alltså användas oberoende av huvudläromedel.