Digimundus - Lyckas med problemlösning

Kostnadsfritt resten av vårterminen 2020.

Kontakta askunge@askunge.se om du vill använda Lyckas med problemlösning kostnadsfritt.

Digimundus är en webbplats som drivs av Askunge Förlag och där Askunge Förlags digitala läromedel finns tillgängliga.
Olika personer lär sig på olika sätt. Med hjälp av ett digitalt läromedel blir det lättare och roligare för både lärare och elev att nå målen i utbildningen. Ljud, bild och interaktivitet gör det möjligt att tillgodose olika lärstilar. Fler och fler använder digitala verktyg i sin undervisning. Det kan vara lärplattor, surfplattor, datorer, interaktiva skrivtavlor eller smartphones.

Nu kan du beställa de digitala spelen Monstertrubbel respektive De sju portarna. På Digimundus finns också Lärarstöden Lyckas med problemlösning
A
och B
. Det finns filmer som beskriver olika strategier och alla texter är inlästa så att elever som har svårt med läsningen ändå kan arbeta med materialet.

Läs mer

Här nedan visar vi de tryckta materialen som även finns digitala på Digimundus.

Klicka på bilderna för mer information om respektive bok.

Lyckas med problemlösning

Serien innehåller berättelser som intresserar eleverna. Lärarstöden är kopieringsmaterial och är en kurs i problemlösning. Arbetshäftena låter eleverna lösa problem med hjälp av de kunskaper de förvärvat när de arbetat med Lyckas med problemlösning.
Mattehopppet

Mattehoppet erbjuder mycket långsam men lustfylld inlärning.