Förskoleklass - Matematik

Klicka på bilderna för mer information om respektive bok.
Om boken ingår i en serie finns en länk till huvudsidan för serien.

BAS

BAS är en serie arbetsböcker där eleverna får träna på grundläggande färdigheter. Allt är i fyrfärg, böckerna har 32 sidor och formatet är A4.
Börja med matte

Börja med Matte riktar sig i första hand till elever i årskurs F-2 och innehåller inledande taluppfattningsövningar och enkla geometriövningar. Boken ingår i serien Nyckeln till matematiken.
Jakten på kottarna

Jakten på kottarna är ett läromedel som du kan använda i förskolan, förskoleklassen eller i årskurs 1. Speciellt elever som uppvisar brister i begrepps- och antalsförståelse får en möjlighet att tillgodogöra sig matematiken på ett lekfullt sätt.
Lärplatta och matematik

I boken Lärplatta och matematik är det arbetet med barnen i förskola som är utgångspunkten, men självklart passar många av aktiviteterna och idéerna också i förskoleklass och uppåt.
Matematikens grunder
Kvalitativt kartläggningsmaterial. Analysschemat består av 110 matematiska områden och stödjer läraren att utvärdera sin undervisning.
Matematik i ett rymdäventyr

Detta är ett läromedel för elever i förskoleklass. Följ med i berättelsen om tvillingarna Aron och Nora som hittar ett trasigt rymdskepp på vinden.
Mattestjärnor


Mattestjärnor är inspirerande böcker för dig som ska arbeta med matematik tillsammans med förskolebarn. Upptäck hur roligt, enkelt och fascinerande det kan vara att tillsammans med barnen uppleva matematiken i just din vardag.
Målet i sikte - kartläggning i matematik

Med hjälp av arbetsboken kan du kartlägga dina elevers kunskapsutveckling. Du ser var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling samtidigt som de blir medvetna om vad de kan och vad de behöver träna mer på. Eleven får också reflektera över sina egna matematiska förmågor.
Siffror och tal
I Siffror och tal arbetar barnen med siffror, tal och antal inom talområdet 0–5 respektive 0-10. Här finns övningar som tränar både antalsuppfattning och talbegrepp.

Spela och lek med matematik

En handbok för pedagoger med idéer till aktiviteter med syftet att utveckla elevers tankar och språk i matematik. För grundskola F–3 och fritids.

Starta med matte
Roliga och kluriga övningar för 4-7-åringar

Enkla arbetsböcker för elever i F – Åk 1