Specialundervisning / Särskilt stöd - Matematik

Klicka på bilderna för mer information om respektive bok.
Om boken ingår i en serie finns en länk till huvudsidan för serien.

BAS

BAS är en serie arbetsböcker där eleverna får träna på grundläggande färdigheter. Allt är i fyrfärg, böckerna har 32 sidor och formatet är A4.
BOX - Träna matematik -Enheter

BOX – Träna matematik – Enheter är en kompletterande serie lika övriga Träna matematik. Träningshäften med längd, vikt, volym, area och tid.
BOX - Träna matematik

BOX – Träna matematik är en serie träningshäften som riktar sig till äldre elever, men där det matematiska innehållet är på en lägre nivå. Många elever i exempelvis grundsärskolans högre stadier tycker att det är tråkigt när bilder och layout riktar sig till lägre årskurser.
Bråk från början

I Bråk från början får eleverna möta enkla bråk som exempelvis en halv, en fjärdedel, en tredjedel o.s.v
Börja med matte

Börja med Matte riktar sig i första hand till elever i årskurs F-2 och innehåller inledande taluppfattningsövningar och enkla geometriövningar. Boken ingår i serien Nyckeln till matematiken.
Framsteg i matematiken

I Framsteg i matematiken får eleverna mycket långsam progression, färdighetsträning – ett område i taget, Lärarhandledningar.
Handling och tanke med matematik

Handling och tanke med matematik är en handbok för lärare med idéer och aktiviteter för grundskola 4–6 och specialundervisning.
Jakten på kottarna

Jakten på kottarna är ett läromedel som du kan använda i förskolan, förskoleklassen eller i årskurs 1. Speciellt elever som uppvisar brister i begrepps- och antalsförståelse får en möjlighet att tillgodogöra sig matematiken på ett lekfullt sätt.
Kalender

Till häftet Månaderna finns en kalender att sätta upp på väggen. Kalendern består av tolv A3-blad, ett blad för varje månad under året.
Mattehoppet

I Mattehoppet får eleverna mycket långsam men lustfylld inlärning av addition och subtraktion, Kopieringsmaterial med spelplaner och protokoll, Finns även digitalt,
Mattehoppet Enheter

I Mattehoppet Enheter får eleverna långsam men lustfylld inlärning av enheter, Kopieringsmaterial med spelplaner och protokoll. Finns även digitalt
Matematikens grunder

Matematikens grunderKvalitativt kartläggningsmaterial. Analysschemat består av 110 matematiska områden och stödjer läraren att utvärdera sin undervisning.
Månaderna

I Månaderna I det här häftet får eleverna lära sig mera om och träna på årets tolv månader.
Siffror och tal

Siffror och tal är inspirerande böcker för dig som ska arbeta med matematik tillsammans med förskolebarn. Upptäck hur roligt, enkelt och fascinerande det kan vara att tillsammans med barnen uppleva matematiken i just din vardag.
Singaporemetoden

Singaporemetoden kommer att ge dina elever ett nytt redskap för att lösa matematiska problem – blockmodellen. Blockmodellen är ett sätt att visuellt organisera information som finns i textuppgifter/problem.
Bilden hjälper eleverna att lättare se vad som finns,
vad som saknas och vad som söks.
Åldersneutralt, Kopieringsmaterial
Skriftliga räknemetoder

I Skriftliga räknemetoder tränar eleverna uppställning systematiskt och strukturerat, Böckerna är uppbyggda på samma sätt, Åldersneutralt, Kopieringsmaterial
Spela och lek med matematik

En handbok för pedagoger med idéer till aktiviteter med syftet att utveckla elevers tankar och språk i matematik. För grundskola F–3 och fritids.
Talen upp till 100
I Talen upp till 100 hittar du 100 tips på aktiviteter och spel som fokuserar på talen upp till hundra samt många kopieringsunderlag
Träna årets dagar, veckor och månader

I Träna årets dagar veckor och månader får eleverna lära sig mera om och träna på årets tolv månader. Varje månad är illustrerad med en bild som knyter an till årstiden.
Vad är klockan?

I Vad är klockan? får eleverna färdighetsträning med åldersneutrala bilder samt ingen årskursbeteckning.