Våra serier

Här hittar du information om våra läromedelsserier, 

När du klickar på en länk kommer du att hamna på en sida där kan du läsa mer om respektive serie och klicka dig vidare till varje bok i serien.

Bas 
Grundläggande färdighetsträning, Basfärdigheter, 32 sidor

Framsteg i matematiken
Mycket långsam progression, Färdighetsträning - ett område i taget, Lärarhandledningar

Lös ett problem i veckan 
32 problem i varje bok, Extra utmaning, hemuppgift eller gruppuppgift, Nivåerna FK-1, 1–2, 2–3 samt 3–4, Kopieringsmaterial

Medveten matte
Bedömningsstöd för högstadiet, Bedömda elevexempel, Anpassade problemlösningar, Lektionsupplägg - handledning, Diagnoser

Ordboden 
Träna ordförståelse, Träna stavning, Alla uppslag har samma struktur, Årskurs 1 – framåt (ungefär åk 4-5)

Skriftliga räknemetoder
Träna uppställning systematiskt och strukturerat, Böckerna är uppbyggda på samma sätt, Åldersneutralt, Kopieringsmaterial

Träna med målet i sikte  
Färdighetsträning, Åldersneutrala bilder, Ingen årskursbeteckning

BOX
Tunna häften, Passar även äldre elever, Åldersneutrala bilder, Ren layout, Ett område i taget i varje häfte

Lyckas med läsförståelse  
Läsförståelseträning för FK – Åk 3, En ny serie häften bestående av åtta böcker där eleverna tränar ord- och läsförståelse

Mattehoppet 
Mycket långsam men lustfylld inlärning av addition och subtraktion, Kopieringsmaterial med spelplaner och protokoll, Finns även digitalt,

Målet i sikte 
Kartläggning i matematik, Kopieringsmaterial

Rädda ekvationerna  
Ekvationslösning med laborativt material, Färdiga lektioner, Årskurs 4 och uppåt, Kopieringsmaterial

Sätt in stöten 
Träna de fyra räknesätten, Ingen årskursbeteckning

Vardagsmatte 
Vardagsmatematik åk 1-6 Ingen årskursbeteckning

Etapp 
Blandade övningar i svenska,
Basfärdigheter, Åldersneutralt

Lyckas med problemlösning 
Lärarstödet = kopieringsmaterial, Kurs i problemlösning. Lärarstöd och arbetshäften.

Mattehoppet  Enheter
Mycket långsam men lustfylld inlärning av addition och subtraktion, Kopieringsmaterial med spelplaner och protokoll, Finns även digitalt,

Nyckeln till matematiken
Grundläggande färdighetsträning, Svartvita böcker

Singaporemetoden 
Problemlösning inom olika områden, Visuellt stöd med blockmodellen förenklar inlärningen, Åldersneutralt, Kopieringsmaterial

Tallinjer
Tallinjer med visuellt stöd, Tallinje 0-100 för vägg, Tallinje decimaltal, Tallinjer till bord/bänk

Bas 
Grundläggande färdighetsträning, Basfärdigheter, 32 sidor

BOX
Tunna häften, Passar även äldre elever, Åldersneutrala bilder, Ren layout, Ett område i taget i varje häfte

Etapp 
Blandade övningar i svenska,
Basfärdigheter, Åldersneutralt

Framsteg i matematiken
Mycket långsam progression, Färdighetsträning - ett område i taget, Lärarhandledningar

Lyckas med läsförståelse  
Läsförståelseträning för FK – Åk 3, Enskilt arbete, Ingen årskursbeteckning, ett område i taget, Lärarhandledningar

Lyckas med problemlösning 
Lärarstödet = kopieringsmaterial, Kurs i problemlösning. Lärarstöd och arbetshäften.

Lös ett problem i veckan 
32 problem i varje bok, Extra utmaning, hemuppgift eller gruppuppgift, Nivåerna FK-1, 1–2, 2–3 samt 3–4, Kopieringsmaterial

Mattehoppet 
Mycket långsam men lustfylld inlärning av addition och subtraktion, Kopieringsmaterial med spelplaner och protokoll, Finns även digitalt,

Mattehoppet  Enheter
Mycket långsam men lustfylld inlärning av addition och subtraktion, Kopieringsmaterial med spelplaner och protokoll, Finns även digitalt,

Medveten matte
Bedömningsstöd för högstadiet, Bedömda elevexempel, Anpassade problemlösningar, Lektionsupplägg - handledning, Diagnoser

Målet i sikte 
Kartläggning i matematik, Kopieringsmaterial

Nyckeln till matematiken
Grundläggande färdighetsträning, Svartvita böcker

Ordboden 
Träna ordförståelse, Träna stavning, Alla uppslag har samma struktur, Årskurs 1 – framåt (ungefär åk 4-5)

Rädda ekvationerna  
Ekvationslösning med laborativt material, Färdiga lektioner, Årskurs 4 och uppåt, Kopieringsmaterial

Singaporemetoden 
Problemlösning inom olika områden, Visuellt stöd med blockmodellen förenklar inlärningen, Åldersneutralt, Kopieringsmaterial

Skriftliga räknemetoder
Träna uppställning systematiskt och strukturerat, Böckerna är uppbyggda på samma sätt, Åldersneutralt, Kopieringsmaterial

Sätt in stöten 
Träna de fyra räknesätten, Ingen årskursbeteckning

Tallinjer
Tallinjer med visuellt stöd, Tallinje 0-100 för vägg, Tallinje decimaltal, Tallinjer till bord/bänk

Träna med målet i sikte  
Färdighetsträning, Åldersneutrala bilder, Ingen årskursbeteckning

Vardagsmatte 
Vardagsmatematik åk 4-6 Ingen årskursbeteckning