Lös ett problem i veckan

  • 32 problem i varje bok
  • Extra utmaning, hemuppgift eller gruppuppgift
  • Eleven får själv välja/hitta lösningsmetod
  • Ingen årskursbeteckning
  • Finns i nivåerna FK-1, 1–2, 2–3 samt 3–4
  • Kopieringsmaterial

Lös ett problem i veckan är ett kopieringsmaterial där eleverna dokumenterar sina lösningar på arbetsbladet. Arbeta gärna i par och diskutera olika strategier. För att ytterligare förstärka de begrepp som är i fokus är ett alternativ att be eleverna skriva egna liknande problem. Använd problemen som extra utmaning, som introduktion till ett arbetsområde, som extra diskussionsuppgift i klassrummet eller som en hemuppgift. Matteproblemen kan också användas som gruppuppgifter. Eleverna får jämföra sina lösningar, förklara och argumentera för sitt tänkande. Några av problemen är så kallade öppna uppgifter, där det finns flera möjliga svar.

I den nya läroplanen och i de nationella proven i matematik för årskurs 3 läggs det stor vikt vid elevernas förmåga att lösa elevnära problem, samt att kunna pröva och välja lösningsmetoder.

Lös ett problem i veckan – Nivå 3 riktar sig till elever från årskurs 3 till 4.

Lös ett problem i veckan – Nivå 2 riktar sig till elever från årskurs 2 till 3.

Lös ett problem i veckan – Nivå 1 riktar sig till elever från årskurs 1 till 2.

Lös ett problem i veckan – start riktar sig till elever från årskurs FK till 1.

Böckerna består av 32 olika matematiska problem – det räcker till ett problem per skolvecka.

  

De som har illustrerat Lös ett problem i veckan - start och Lös ett problem i veckan - nivå 2 är Lorne Peterson och Richard Kerrigan.

De har båda arbetat tillsammans med George Lucas. Specialeffekter var deras område. Lorne vann en Oscar för just bästa Special Effects till Indiana Jones och de fördömdas tempel! Han är också ”pappa” till den berömda X-vingen i StarWars och många andra farkoster, byggnader och figurer.

Läs om Lorne här!.

Läs om  Rick här!

Klicka på den bok /material du vill ha mer information om.