Lyckas med problemlösning 


Problemlösning har en central roll inom matematiken. Enligt Lgr 11 ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Problemlösning är både ett mål och ett medel och finns därför både som ett långsiktigt mål och som ett kunskapsområde i det centrala innehållet. För att utveckla problemlösningsförmågan är det viktigt att arbeta regelbundet och med progression och struktur.

I arbetet med Lyckas med problemlösning får eleverna

  • lösa matematiska problem
  • använda några strategier
  • bedöma om lösningen är rimlig
  • förklara sina lösningar både skriftligt och muntligt
  • reflektera kring olika sätt att lösa problem
  • formulera egna matematiska problem

Lärarstöden är kopieringsmaterial och är en kurs i problemlösning med en strukturerad undervisning. Arbetshäftena låter eleverna lösa problem med hjälp av de kunskaper de förvärvat när de arbetat med Lyckas med problemlösning. De börjar först med en berättelse som intresserar eleverna och sedan blir eleverna sporrade att lösa problem för att få sätta in klistermärken efter att ha löst uppgifter. Det finns ett spänningsmoment i att de ska klara ett antal uppgifter och sedan få en belöning, detta upprepas sju gånger.

Problemlösning A och Monstertrubbel riktar sig till årskurs 2–3

Problemlösning B och De sju portarna riktar sig till årskurs 4–6

Både Problemlösning A och Monstertrubbel samt Problemlösning B och De sju portarna finns även digitalt – den digitala varianten hittar du under Digimundus.

NY UPPLAGA
Den senaste upplagan är i fyrfärg och innehåller fler matteproblem än i första upplagan. Den är också anpassad efter den digitala versionen som finns på digimundus.se

Klicka på den bok / det material du vill ha mer information om.