Målet i sikte åk 4-6 - Kartläggning i matematik

I och med den nya läroplanen för grundskolan - Lgr 11 - finns ett nytt centralt innehåll och nya kunskapskrav. 

I kopieringsmaterialet Målet i sikte åk 4–6 är det kunskapskraven och de nationella proven i årskurs 6 som är utgångspunkt och med vars hjälp du kan se var eleverna befinner sig inom olika områden.

Målet i sikte är ett fristående material och kan användas oberoende vilket grundmaterial du använder i klassen. Materialet omfattar områdena:

  • Taluppfattning och tals användning,
  • Algebra,
  • Geometri,
  • Sannolikhet och statistik,
  • Samband och förändring
  • Problemlösning.

Miljömärkt kopieringsmaterial
Författare: Mirvi Unge Thorsén
Illustratör: 

Färg: Fyrfärg
Antal sidor: 128
Format: 210 x 297 mm

Bindning: Spiral
Isbn: 978-91-86611-74-3
F-pris: 680,00 kr