Mattehoppet - Talen 1-9 (Talkamrater och talfamiljer)

Författare: Susanne Lantz

Detta lärarstöd är en bas för den första matematikinlärningen med talkamrater och talfamiljer i talområdet 1–9. Det är ett strukturerat upplägg där arbetet börjar med genomgång av talfamiljen. Sedan följer spel inom samma område och avslutas med arbetsblad. Materialet ger möjlighet att träna likhetstecknets betydelse eftersom det innehåller X, Y och Z-spel samt arbetsblad med öppna utsagor. Mattehoppet talen 1–9 kan även användas vid ominlärning, intensivundervisning och till undervisning med långsam progression.

Till vänster kan du ladda ner ett utdrag ur spelinstruktioner till boken.

Miljömärkt lärarstöd / kopieringsmaterial
Författare: Susanne Lantz
Illustratör: 

Färg: Fyrfärg
Antal sidor: 146
Format: 210 x 297 mm

Bindning: Spiralbunden
Isbn: 978-91-87701-46-7
F-pris: 890,00 kr