Mattehoppet - Talen 11-18

Författare: Susanne Lantz

Detta lärarstöd innehåller träningsmaterial för att kunna automatisera talen 11–18 med tiotalsövergång. Tanken med lärarstödet är att dela upp Stora additions- och subtraktionstabellen i mindre delar för att underlätta automatisering. Det är ett strukturerat upplägg där arbetet börjar med genomgång av en talfamilj i taget. Sedan följer spel med samma talfamilj och avslutas med arbetsblad. Därefter kommer nästa talfamilj med samma upplägg. Den sista delen innehåller en blandning av två talfamiljer. Lärarstödet innehåller talfamiljer inom följande talområde: 11, 12, 11 och 12, 13, 14, 13 och 14, 15–18. Materialet ger möjlighet att träna likhetstecknets betydelse eftersom det innehåller X, Y och Z-spel samt arbetsblad med öppna utsagor. Mattehoppet talen 11–18 kan även användas vid ominlärning, intensivundervisning, repetition och till undervisning med långsam progression.

Till vänster kan du titta på ett par sidor.

Miljömärkt lärarstöd / kopieringsmaterial
Författare: Susanne Lantz
Illustratör: 

Färg: Fyrfärg
Antal sidor: 114
Format: 210 x 297 mm

Bindning: Spiralbunden
Isbn: 978-91-87701-48-1
F-pris: 690,00 kr