Mattehoppet - Talen 10-19 (ingen tiotalsövergång)

Författare: Susanne Lantz

Detta lärarstöd innehåller träningsmaterial både för tal utan tiotalsövergång samt stora additions- och subtraktionstabellen. Det finns även material om pengar. Det är ett strukturerat upplägg inom varje delområde med spel och arbetsblad. Materialet ger möjlighet att träna likhetstecknets betydelse eftersom det innehåller X, Y och Z-spel samt arbetsblad med öppna utsagor.  Mattehoppets första del i talen 10–19 kan börja att användas i den första matematikundervisningen. Den andra halvan passar bra som repetition när hela talområdet addition och subtraktion ska repeteras. Materialet kan även användas som ominlärning eller vid undervisning med långsam progression.

Till vänster kan du ladda ner ett utdrag ur boken.

Miljömärkt lärarstöd / kopieringsmaterial
Författare: Susanne Lantz
Illustratör: 

Färg: Fyrfärg
Antal sidor: 146
Format: 210 x 297 mm

Bindning: Spiralbunden
Isbn: 978-91-87701-49-8
F-pris: 890,00 kr