Skriftliga räknemetoder 

  • Träna uppställning systematiskt och strukturerat
  • Böckerna är uppbyggda på samma sätt
  • Åldersneutralt
  • Kopieringsmaterial

Mirvi Unge Thorsén

Behöver dina elever på ett systematiskt och strukturerat sätt träna på skriftliga räknemetoder? Här får eleverna träna på uppställning med standardalgoritmer. Detta kopieringsmaterial innehåller bland annat:

  •  visningsexempel följt av träningsuppgifter
  •  huvudräkning
  •  avrundning
  •  överslagsräkning
  •  rimlighetsbedömning
  •  uppgifter med vardagsanknytning

Skriftliga räknemetoder är fyra kopieringsmaterial i A4-format.

Klicka på den bok du vill ha mer information om.