Vardagsmatte

Vardagsmatte består av två serier häften.

I läroplanen för grundskolan – Lgr 11 – betonas att eleverna ska arbeta med matematiska uppgifter som har sin grund i vardagliga situationer.

Texterna är elevnära och givetvis är det vardagsmatematik och begrepp som är i fokus. Häftena är i stigande svårighetsgrad inom årskurs 1 till 6.

Klicka på en bok i den serie du vill ha mer information om.

Kompisarna

Familjerna