Vardagsmatte – Familjerna

  • Vardagsmatematik åk 4-6
  • Ingen årskursbeteckning

Vill du att dina elever ska få arbeta med vardagsmatte?
Då är Familjerna något för dig!

Serien består av sex häften och i varje häfte får eleverna följa en familj. Texterna är elevnära och givetvis är det vardagsmatematik som är i fokus. Häftena är i stigande svårighetsgrad, där Familjen Albertsson är enklast och Familjen Fransberg svårast.

Häftena är i första hand tänkta för elever i årskurs 4 till 6, men passar både äldre och yngre elever. De är fristående och kan alltså användas oberoende av huvudläromedel. 

Låt hela klassen arbeta med Familjerna eller använd häftena som läxböcker eller extramaterial.

Eleverna skriver i häftet och längst bak finns facit. Häftena är i fyrfärg!

Författare till Vardagsmatte – Familjerna  är Victoria W Gustafsson och Anette S Panboon.
Båda har lång erfarenhet som klasslärare i årskurs 1-5 och att undervisa i matematik. De har skrivit flera läromedel tillsammans, bland annat Kompisarna och Lyckas med problemlösning.

Klicka på den bok du vill ha mer information om.