Ny läroplan

Skolan står inför nya utmaningar. Nya kursplaner och kunskapskrav kommer att ge avtryck i de nya läromedel som presenteras under 2011.

Askunges läromedel kommer att vara anpassade efter de nya kunskapsmålen i Lgr11. Detta för att underlätta för dig och dina elever att nå målen och de kunskaper som krävs i den nya kursplanen.

Läroplan för förskolan

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Läroplan för grundsärskolan

Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Läroplan för specialskolan del 1 och 2

Matematik kommentarmaterial

Kommentarmaterial till grundsärskolans läroplaner

Allmänna råd