Köp boken
(Öppnas i ny flik)

Tema Idéhäfte

Utöver traditionella övningsuppgifter får eleverna i de olika kapitlen möta lekar, spel och enkla praktiska aktiviteter som ger möjlighet till individualisering, samarbete och matematiska samtal.

Varje kapitel startar med en översikt över vilka mål eleverna ska arbeta med och avslutas med en enkel utvärdering där eleverna, tillsammans med läraren eller hemmet, utvärderar hur väl eleven nått målen för kapitlet. 

Miljömärkt häfte
Författare:  Mirvi Unge Thorsén, Kersti Fremstad och Carl Kristian Kjølseth
Illustratör: 

Färg: Fyrfärg
Antal sidor: 96
Format: 

Bindning: Spiral
Isbn: 978-91-87701-25-2
F-pris: 230,00 kr