Framsteg i matematiken - Multiplikation

I häftet Multiplikation får eleverna möjlighet att träna på de multiplikation som upprepad addition, men också som ett rutnät. Just för att få en förståelse för multiplikationens kommutativa egenskap.Häftet tar också upp sambandet med division.

Det finns en lättanvänd och praktisk lärarhandledning som stödjer häftena Multiplikation och Division. Det är viktigt att arbeta med laborativa aktiviteter på olika sätt, helst innan eleven arbetar med uppgifterna i häftena. I lärarhandledningen finns många kopieringsunderlag och
konkretionsunderlag. De flesta är spel där eleven kan träna på olika tabeller, både i multiplikation och division. 

Miljömärkt arbetshäfte / digital
Författare: Mirvi Unge Thorsén
Illustratör: 

Färg: Fyrfärg
Antal sidor: 48
Format: 210 x 297 mm

Bindning: Häftad
Isbn: 978-91-7767-089-6
F-pris: 67,00 kr