Försäljnings- och leveransvillkor

F-pris

Alla angivna priser är förlagsnettopriser (f-priser) exklusive moms.

Expeditionsavgifter

Inga fakturerings-, order- eller andra expeditionsavgifter tillkommer.

Frakt

Frakten betalas av köparen. All frakt, också för eventuella restnoterade artiklar, debiteras redan vid det första leveranstillfället. Eventuella restorder levereras fraktfritt.

Transportskador

Kontrollera leveransen och att den överensstämmer med fraktsedeln. Alla avvikelser måste noteras och anmälas till Askunge Thorsén Förlag AB.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor 30 dagar netto från fakturadatum.

Försenad betalning

Vid betalning efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta. Vid betalningspåminnelse debiteras dessutom påminnelseavgift.

Returer

Artiklar som köpts från Askunge Förlag får returneras inom tre månader från mottagandet. Detta gäller inte kopieringsunderlag.

Artiklarna ska vara felfria, och packas och sändas så att skada ej uppkommer. Returfrakt betalas av köparen. Köparen krediteras det belopp som tidigare fakturerats för varan, minus 20 %.

Om artikeln sålts via Läromedia,via läromedelscentral eller via annan kommunal samordnare ska returen sändas dit.

OBS! Kontakta förlaget före retur.

Returadressen för artiklar som köpts direkt från förlaget är:

Askunge AB 
Mjölnarvägen 2D
131 74 Nacka

Bifoga kopia av aktuell följesedel eller faktura i returförsändelsen.