Sagt om Askunge

”Ni har så många bra material!”

”Jag har hört mycket bra om Askunge”

”Er har vi hört talas om”

”Åh, där är Askunge! Vi måste ta katalogen”

”Ni har så mycket bra material. Jag har rekommenderat er till många!”

”Jag älskar de här böckerna!”

”Layouten är mycket bra för våra elever, ja för alla elever”

”Hoppas att ni blir större”

”Varför har jag inte hört talas om er förut? Nu vet jag vilket bra material ni har!”

Om Askunge

Förlaget startade 2010 och satsar på läromedel inom matematik och svenska för alla som behöver varierad undervisning.

De första skolårens svenska och matematik har en stor betydelse för många elever. Speciellt gäller det elever som tycker att matematik är svårt. Genom laborativt arbete, visuell förståelse och genom att arbeta mycket med mönster läggs grunden för att utveckla en stabil taluppfattning. Eleverna får möjlighet att öka sin förståelse och också få ett ökat självförtroende. Men också elever som behärskar de olika momenten behöver utmanas. Annars blir det snart tråkigt. Att både lära sig svenska och matematik ska vara intressant, utmanande och roligt! För alla!

Målsättningen för förlaget är att kunna erbjuda alternativa läromedel i matematik och svenska. För oss kommer kontakten med dig som lärare att ha stor betydelse. Det är dina önskemål om läromedel som kommer att ligga till grund för vår utgivning.

Har du idéer eller önskemål om ett nytt läromedel? Du kanske vill medverka vid en utprövning eller i en referensgrupp? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig. Skicka ett mail till mirvi@askunge.se Och namnet? Jo, Ask Unge – fråga mig! Så välkommen till Askunge!

Grundare är Mirvi Unge Thorsén som de senaste 20 åren arbetat som redaktör, läromedelsutvecklare, projektledare och förläggare. Mirvi är i grunden utbildad mellanstadielärare men har arbetat på alla skolans stadier under 15 års tid.

Medgrundare är Mats Thorsén som tidigare arbetat inom försäkrings- och finanssektorn samt som konsult och säljare till 2015 då han anslöt operativt med förlaget.

Medarbetare sedan april 2019 är Erik Johansson. Han jobbar med vårt lager, hjälper till på mässor och underhåller vår hemsida. Eriks bakgrund är inom datateknik och försäljning.