Miljömärkning

Askunge Förlag miljömärker sina böcker
Askunge Förlag väljer att miljömärka alla sina böcker med Svanen, Nordens officiella miljömärkning. Det betyder att de är tryckta på ett tryckeri som tar miljöhänsyn i hela produktionskedjan och att tryckeriet har kontrollerats och godkänts för denna märkning.

Samtliga böcker är tryckta i Sverige vilket ger kortare transporter och därför mindre miljöpåverkan.