Våra serier

Klicka på en bild eller länk för att få mer information om respektive serie och de läromedel som ingår.

BAS Skriv bokstäver
BAS
En serie arbetsböcker där eleverna får träna på grundläggande färdigheter. Allt är i fyrfärg, Böckerna har 32 sidor och formatet är A4.
Gå till serien
F – 1

BOX
Tunna häften med ett område i varje häfte. De passar även äldre elever då de har åldersneutrala bilder och en ren layout, Häftena har 16 sidor och formatet är 170×240 mm.
Gå till serien
F – 3 / Spec

Etapp
Blandade övningar i svenska, där man tränar basfärdigheter, Åldersneutrala böcker som passar bra om du vill individualisera undervisningen. Häftena har 48 sidor och formatet är 210×280 mm.

Gå till serien
3 – 5

Framsteg i matematiken
Mycket långsam progression, färdighetsträning – ett område i taget, Serien innehåller elevböcker och lärarhandledningar. Åk 1 – 5 men passar även äldre elever om det finns sådant behov.
Gå till serien
1 – 5

Lyckas med läsförståelse
Läsförståelseträning för FK – Åk 3, En ny serie häften bestående av åtta böcker där eleverna tränar ord- och läsförståelse
Gå till serien
F – 3

Lyckas med problemlösning
Serien innehåller berättelser som intresserar eleverna. Lärarstöden är kopieringsmaterial och är en kurs i problemlösning. Arbetshäftena låter eleverna lösa problem med hjälp av de kunskaper de förvärvat när de arbetat med Lyckas med problemlösning. Uppdaterad enligt Lgr22.
Gå till serien
2 – 6

Lös ett problem i veckan
32 problem i varje bok, Extra utmaning, hemuppgift eller gruppuppgift, Nivåerna FK-1, 1–2, 2–3 samt 3–4, Kopieringsmaterial
Gå till serien
F – 4

Mattehoppet
Mycket långsam men lustfylld inlärning av addition och subtraktion. Kopieringsmaterial med spelplaner och protokoll. Finns även digitalt,
Gå till serien
F – 3 / Spec

Mattehoppet Enheter
Här får eleverna träna på enheterna längd, massa, volym och pengar.
Gå till serien
F – 3 / Spec

Medveten matte
Bedömningsstöd för högstadiet, Bedömda elevexempel, Anpassade problemlösningar, Lektionsupplägg – handledning, Diagnoser.
Gå till serien
7 – 9

Monstertrubbel
Serien Monstertrubbel är en fantasyserie för unga läsare. Bim och Mir bor tillsammans med sin pappa. Deras mamma är försvunnen.
Gå till serien
2 – 4

Målet i sikte
Kartläggning i matematik, Kopieringsmaterial.
Gå till serien
F – 6

Börja med matte
Nyckeln till matematiken
En serie övningshäften med träning inom momenten Taluppfattning och tals användning, Algebra, Geometri, Sannolikhet och statistik, Samband och förändringar samt Problemlösning. Häftena riktar sig i första hand till elever i  F- Åk 1.
Gå till serien
F – 1

Ordboden
En serie övningsböcker där målet är att utöka elevernas ordförråd och man tränar ordförståelse och stavning, Alla uppslag har samma struktur.
Gå till serien
F – 3

Rädda ekvationerna
Ekvationslösning med laborativt material. Lärarstödet innehåller färdiga lektioner. Kopieringsmaterial.
Gå till serien
4 – 9

Singaporemetoden
Ett nytt redskap för att lösa matematiska problem – blockmodellen. Blockmodellen är ett sätt att visuellt organisera information som finns i textuppgifter/problem.Visuellt stöd med blockmodellen förenklar inlärningen, Åldersneutralt, Kopieringsmaterial.
Gå till serien
F – 9

Skriftliga räknemetoder
Träna uppställning systematiskt och strukturerat. Alla böckerna är uppbyggda på samma sätt. Åldersneutralt. Kopieringsmaterial.
Gå till serien
2 – 6

Spindelmatte
Läraren är i centrum (spindeln) och skickar eleverna till olikastationer där de får lösa uppgifter som uppmuntrar till resonemang. Eleverna bör
därför få lösa dem i par eller i mindre grupp.

Gå till serien
2 – 6

Sätt in stöten
Systematisk träning i beräkningar med de fyra räknesätten. Häftena innehåller enkla instruktioner och träningsmoment i små steg. Ingen årskursbeteckning. Serien är i första hand riktade till elever i årskurs 3–6, men ävenäldre elever kan givetvis använda materialet för repetition.
Gå till serien
3 – 6

Tallinjer
Praktiska tallinjer som ger eleverna visuellt stöd, Tallinjer 0-100 och 0 – 21 för vägg, tallinjer med decimaltal 0 – 2, 0 – 20 och 0 -31 för bord.
Gå till serien

Träna med målet i sikte
En serie träningshäften som riktar sig till elever i årskurs 2 och uppåt och  som behöver träna mera inom vissa områden i matematiken, Åldersneutrala bilder, Ingenårskursbeteckning.
Gå till serien
2 – 6

Vardagsmatte
Kompisarna och Familjerna är två serier med.elevnära texter där vardagsmatematik och begrepp är i fokus. Häftena är i stigande svårighetsgrad. Ingen årskursbeteckning. Åk 1 – 3 samt Åk 4 – 6 men passar både äldre och yngre elever.
Gå till serien
1 – 3 och 4 – 6

Våra serier

Klicka på en bild eller länk för att få mer information om respektive serie och de läromedel som ingår.
BAS Skriv bokstäver
BAS
En serie arbetsböcker där eleverna får träna på grundläggande färdigheter. Allt är i fyrfärg, Böckerna har 32 sidor och formatet är A4.
Gå till serien
F – 1
 
BOX
Tunna häften med ett område i varje häfte. De passar även äldre elever då de har åldersneutrala bilder och en ren layout, Häftena har 16 sidor och formatet är 170×240 mm.
Gå till serien
F – 3 / Spec
 
Etapp
Blandade övningar i svenska, där man tränar basfärdigheter, Åldersneutrala böcker som passar bra om du vill individualisera undervisningen. Häftena har 48 sidor och formatet är 210×280 mm.

Gå till serien
3 – 5
 
Framsteg i matematiken
Mycket långsam progression, färdighetsträning – ett område i taget, Serien innehåller elevböcker och lärarhandledningar. Åk 1 – 5 men passar även äldre elever om det finns sådant behov.
Gå till serien
1 – 5
 
Lyckas med läsförståelse
Läsförståelseträning för FK – Åk 3, En ny serie häften bestående av åtta böcker där eleverna tränar ord- och läsförståelse
Gå till serien
F – 3
 
Lyckas med problemlösning
Serien innehåller berättelser som intresserar eleverna. Lärarstöden är kopieringsmaterial och är en kurs i problemlösning. A
rbetshäftena låter eleverna lösa problem med hjälp av de kunskaper de förvärvat när de arbetat med Lyckas med problemlösning.
Gå till serien
2 – 6
 
Lös ett problem i veckan
32 problem i varje bok, Extra utmaning, hemuppgift eller gruppuppgift, Nivåerna FK-1, 1–2, 2–3 samt 3–4, Kopieringsmaterial
Gå till serien
F – 4
 
Mattehoppet
Mycket långsam men lustfylld inlärning av addition och subtraktion. Kopieringsmaterial med spelplaner och protokoll. Finns även digitalt,
Gå till serien
F – 3 /Spec
 
Mattehoppet Enheter
Här får eleverna träna på enheterna längd, massa, volym och pengar.
Gå till serien
F – 3 / Spec
 

Medveten matte
Bedömningsstöd för högstadiet, Bedömda elevexempel, Anpassade problemlösningar, Lektionsupplägg – handledning, Diagnoser.
Gå till serien
7 – 9

 
Monstertrubbel
Serien Monstertrubbel är en fantasyserie för unga läsare. Bim och Mir bor tillsammans med sin pappa. Deras mamma är försvunnen.
Gå till serien
2 – 4
 
 
Målet i sikte
Kartläggning i matematik, Kopieringsmaterial.
Gå till serien
F – 6
 
Börja med matte
Nyckeln till matematiken
En serie övningshäften med träning inom momenten Taluppfattning och tals användning, Algebra, Geometri, Sannolikhet och statistik, Samband och förändringar samt Problemlösning. Häftena riktar sig i första hand till elever i  F- Åk 1.
Gå till serien
F – 1
 
Ordboden
En serie övningsböcker där målet är att utöka elevernas ordförråd och man tränar ordförståelse och stavning, Alla uppslag har samma struktur.
Gå till serien
F – 3
 
Rädda ekvationerna
Ekvationslösning med laborativt material. Lärarstödet innehåller färdiga lektioner. Kopieringsmaterial. Gå till serien
4 – 9
 
Singaporemetoden
Ett nytt redskap för att lösa matematiska problem – blockmodellen. Blockmodellen är ett sätt att visuellt organisera information som finns i textuppgifter/problem.Visuellt stöd med blockmodellen förenklar inlärningen, Åldersneutralt, Kopieringsmaterial.
Gå till serien
F – 9
 

Skriftliga räknemetoder
Träna uppställning systematiskt och strukturerat. Alla böckerna är uppbyggda på samma sätt. Åldersneutralt. Kopieringsmaterial.
Gå till serien
2 – 6

Spindelmatte
Läraren är i centrum (spindeln) och skickar eleverna till olikastationer där de får lösa uppgifter som uppmuntrar till resonemang. Eleverna bör
därför få lösa dem i par eller i mindre grupp.

Gå till serien
2 – 6
 
Sätt in stöten
Systematisk träning i beräkningar med de fyra räknesätten. Häftena innehåller enkla instruktioner och träningsmoment i små steg. Ingen årskursbeteckning. Serien är i första hand riktade till elever i årskurs 3–6, men ävenäldre elever kan givetvis använda materialet för repetition.
Gå till serien
3 – 6
 
Tallinjer
Praktiska tallinjer som ger eleverna visuellt stöd, Tallinjer 0-100 och 0 – 21 för vägg, tallinjer med decimaltal 0 – 2, 0 – 20 och 0 -31 för bord.
Gå till serien
 

Träna med målet i sikte En serie träningshäften som riktar sig till elever i årskurs 2 och uppåt och som behöver träna mera inom vissa områden i matematiken, Åldersneutrala bilder, Ingenårskursbeteckning.
Gå till serien
2 – 6
 
Vardagsmatte
Kompisarna och Familjerna är två serier med elevnära texter där vardagsmatematik och begrepp är i fokus. Häftena är i stigande svårighetsgrad. Ingen årskursbeteckning. Åk 1 – 3 samt Åk 4 – 6 men passar både äldre och yngre elever.
Gå till serien
1 – 3 och 4 – 6

Våra serier

Klicka på en bild eller länk för att få mer information om respektive serie och de läromedel som ingår.
BAS Skriv bokstäver
BAS
En serie arbetsböcker där eleverna får träna på grundläggande färdigheter. Allt är i fyrfärg, Böckerna har 32 sidor och formatet är A4.
Gå till serien
F – 1
 
BOX
Tunna häften med ett område i varje häfte. De passar även äldre elever då de har åldersneutrala bilder och en ren layout, Häftena har 16 sidor och formatet är 170×240 mm.
Gå till serien
F-3/Sp.
 
Etapp
Blandade övningar i svenska, där man tränar basfärdigheter, Åldersneutrala böcker som passar bra om du vill individualisera undervisningen. Häftena har 48 sidor och formatet är 210×280 mm.

Gå till serien
3 – 5
 
Framsteg i matematiken
Mycket långsam progression, färdighetsträning – ett område i taget, Serien innehåller elevböcker och lärarhandledningar. Åk 1 – 5 men passar även äldre elever om det finns sådant behov.
Gå till serien
1 – 5
 
Lyckas med läsförståelse
Läsförståelseträning för FK – Åk 3, En ny serie häften bestående av åtta böcker där eleverna tränar ord- och läsförståelse
Gå till serien
F – 3
 
Lyckas med problemlösning
Serien innehåller berättelser som intresserar eleverna. Lärarstöden är kopieringsmaterial och är en kurs i problemlösning. A
rbetshäftena låter eleverna lösa problem med hjälp av de kunskaper de förvärvat när de arbetat med Lyckas med problemlösning. Uppdaterad enligt Lgr22.
Gå till serien
2 – 6
 
Lös ett problem i veckan
32 problem i varje bok, Extra utmaning, hemuppgift eller gruppuppgift, Nivåerna FK-1, 1–2, 2–3 samt 3–4, Kopieringsmaterial
Gå till serien
F – 4
 
Mattehoppet
Mycket långsam men lustfylld inlärning av addition och subtraktion. Kopieringsmaterial med spelplaner och protokoll. Finns även digitalt,
Gå till serien
F-3/Sp.
 
Mattehoppet Enheter
Här får eleverna träna på enheterna längd, massa, volym och pengar.
Gå till serien
F-3/Sp.
 

Medveten matte
Bedömningsstöd för högstadiet, Bedömda elevexempel, Anpassade problemlösningar, Lektionsupplägg – handledning, Diagnoser.
Gå till serien
7 – 9

 
Serien Monstertrubbel är en fantasyserie för unga läsare. Bim och Mir bor tillsammans med sin pappa. Deras mamma är försvunnen.
Gå till serien
2 – 4
 
 
Målet i sikte
Kartläggning i matematik, Kopieringsmaterial.
Gå till serien
F – 6
 
Börja med matte
Nyckeln till matematiken
En serie övningshäften med träning inom momenten Taluppfattning och tals användning, Algebra, Geometri, Sannolikhet och statistik, Samband och förändringar samt Problemlösning. Häftena riktar sig i första hand till elever i  F- Åk 1.
Gå till serien
F – 1
 
Ordboden
En serie övningsböcker där målet är att utöka elevernas ordförråd och man tränar ordförståelse och stavning, Alla uppslag har samma struktur.
Gå till serien
F – 3
 
Rädda ekvationerna
Ekvationslösning med laborativt material. Lärarstödet innehåller färdiga lektioner. Kopieringsmaterial. Gå till serien
4 – 9
 
Singaporemetoden
Ett nytt redskap för att lösa matematiska problem – blockmodellen. Blockmodellen är ett sätt att visuellt organisera information som finns i textuppgifter/problem.Visuellt stöd med blockmodellen förenklar inlärningen, Åldersneutralt, Kopieringsmaterial.
Gå till serien
F – 9
 
Skriftliga räknemetoder
Träna uppställning systematiskt och strukturerat. Alla böckerna är uppbyggda på samma sätt. Åldersneutralt. Kopieringsmaterial.
Gå till serien
2 – 6
 
Spindelmatte
Läraren är i centrum (spindeln) och skickar eleverna till olikastationer där de får lösa uppgifter som uppmuntrar till resonemang. Eleverna bör
därför få lösa dem i par eller i mindre grupp.

Gå till serien
2 – 6
 
 
Sätt in stöten
Systematisk träning i beräkningar med de fyra räknesätten. Häftena innehåller enkla instruktioner och träningsmoment i små steg. Ingen årskursbeteckning. Serien är i första hand riktade till elever i årskurs 3–6, men ävenäldre elever kan givetvis använda materialet för repetition.
Gå till serien
3 – 6
 
Tallinjer
Praktiska tallinjer som ger eleverna visuellt stöd, Tallinjer 0-100 och 0 – 21 för vägg, tallinjer med decimaltal 0 – 2, 0 – 20 och 0 -31 för bord.
Gå till serien
 
Träna med målet i sikte
En serie träningshäften som riktar sig till elever i årskurs 2 och uppåt och som behöver träna mera inom vissa områden i matematiken, Åldersneutrala bilder, Ingenårskursbeteckning.
Gå till serien
2 – 6
 
Vardagsmatte
Kompisarna och Familjerna är två serier med elevnära texter där vardagsmatematik och begrepp är i fokus. Häftena är i stigande svårighetsgrad. Ingen årskursbeteckning. Åk 1 – 3 samt Åk 4 – 6 men passar både äldre och yngre elever.
Gå till serien
1-3/4-6

Våra serier

Klicka på en bild eller länk för att få mer information om respektive serie och de läromedel som ingår.
BAS Skriv bokstäver
BAS
En serie arbetsböcker där eleverna får träna på grundläggande färdigheter. Allt är i fyrfärg, Böckerna har 32 sidor och formatet är A4.
Gå till serien
F – 1
 
BOX
Tunna häften med ett område i varje häfte. De passar även äldre elever då de har åldersneutrala bilder och en ren layout, Häftena har 16 sidor och formatet är 170×240 mm.
Gå till serien
F-3/Sp.
 
Etapp
Blandade övningar i svenska, där man tränar basfärdigheter, Åldersneutrala böcker som passar bra om du vill individualisera undervisningen. Häftena har 48 sidor och formatet är 210×280 mm.

Gå till serien
3 – 5
 
Framsteg i matematiken
Mycket långsam progression, färdighetsträning – ett område i taget, Serien innehåller elevböcker och lärarhandledningar. Åk 1 – 5 men passar även äldre elever om det finns sådant behov.
Gå till serien
1 – 5
 
Lyckas med läsförståelse
Läsförståelseträning för FK – Åk 3, En ny serie häften bestående av åtta böcker där eleverna tränar ord- och läsförståelse
Gå till serien
F – 3
 
Lyckas med problemlösning
Serien innehåller berättelser som intresserar eleverna. Lärarstöden är kopieringsmaterial och är en kurs i problemlösning. A
rbetshäftena låter eleverna lösa problem med hjälp av de kunskaper de förvärvat när de arbetat med Lyckas med problemlösning.
Gå till serien
2 – 6
 
Lös ett problem i veckan
32 problem i varje bok, Extra utmaning, hemuppgift eller gruppuppgift, Nivåerna FK-1, 1–2, 2–3 samt 3–4, Kopieringsmaterial
Gå till serien
F – 4
 
Mattehoppet
Mycket långsam men lustfylld inlärning av addition och subtraktion. Kopieringsmaterial med spelplaner och protokoll. Finns även digitalt,
Gå till serien
F-3/Sp.
 
Mattehoppet Enheter
Här får eleverna träna på enheterna längd, massa, volym och pengar.
Gå till serien
F-3/Sp.
 

Medveten matte
Bedömningsstöd för högstadiet, Bedömda elevexempel, Anpassade problemlösningar, Lektionsupplägg – handledning, Diagnoser.
Gå till serien
7 – 9

 
Serien Monstertrubbel är en fantasyserie för unga läsare. Bim och Mir bor tillsammans med sin pappa. Deras mamma är försvunnen.
Gå till serien
2 – 4
 
 
Målet i sikte
Kartläggning i matematik, Kopieringsmaterial.
Gå till serien
F – 6
 
Börja med matte
En serie övningshäften med träning inom momenten Taluppfattning och tals användning, Algebra, Geometri, Sannolikhet och statistik, Samband och förändringar samt Problemlösning. Häftena riktar sig i första hand till elever i  F- Åk 1.
Gå till serien
F – 1
 
Ordboden
En serie övningsböcker där målet är att utöka elevernas ordförråd och man tränar ordförståelse och stavning, Alla uppslag har samma struktur.
Gå till serien
F – 3
 
Rädda ekvationerna
Ekvationslösning med laborativt material. Lärarstödet innehåller färdiga lektioner. Kopieringsmaterial. Gå till serien
4 – 9
 
Singaporemetoden
Ett nytt redskap för att lösa matematiska problem – blockmodellen. Blockmodellen är ett sätt att visuellt organisera information som finns i textuppgifter/problem.Visuellt stöd med blockmodellen förenklar inlärningen, Åldersneutralt, Kopieringsmaterial.
Gå till serien
F – 9
 
Skriftliga räknemetoder
Träna uppställning systematiskt och strukturerat. Alla böckerna är uppbyggda på samma sätt. Åldersneutralt. Kopieringsmaterial.
Gå till serien
2 – 6
 
Spindelmatte
Läraren är i centrum (spindeln) och skickar eleverna till olikastationer där de får lösa uppgifter som uppmuntrar till resonemang. Eleverna bör
därför få lösa dem i par eller i mindre grupp.

Gå till serien
2 – 6
 
 
Sätt in stöten
Systematisk träning i beräkningar med de fyra räknesätten. Häftena innehåller enkla instruktioner och träningsmoment i små steg. Ingen årskursbeteckning. Serien är i första hand riktade till elever i årskurs 3–6, men ävenäldre elever kan givetvis använda materialet för repetition.
Gå till serien
3 – 6
 
Tallinjer
Praktiska tallinjer som ger eleverna visuellt stöd, Tallinjer 0-100 och 0 – 21 för vägg, tallinjer med decimaltal 0 – 2, 0 – 20 och 0 -31 för bord.
Gå till serien
 
Träna med målet i sikte
En serie träningshäften som riktar sig till elever i årskurs 2 och uppåt och som behöver träna mera inom vissa områden i matematiken, Åldersneutrala bilder, Ingenårskursbeteckning.
Gå till serien
2 – 6
 
Vardagsmatte
Kompisarna och Familjerna är två serier med elevnära texter där vardagsmatematik och begrepp är i fokus. Häftena är i stigande svårighetsgrad. Ingen årskursbeteckning. Åk 1 – 3 samt Åk 4 – 6 men passar både äldre och yngre elever.
Gå till serien
1-3/4-6