Broschyrer

Nu finns broschyrer för nedladdning 

Vi har lagt upp en sida där du kan ladda ner broschyrer och informationsblad till några av våra läromedel. Länk till dessa hittar du längst ner till vänster på startsidan samt under "övrigt" i huvudmenyn.

Broschyrer

Nu lanserar vi Abacusa

Nu lanserar vi Abacusa!

Det är många som önskat ytterligare material som kompletterar våra serier Framsteg i matematiken och BOX - Träna matematik.

Nu finns kopieringsunderlag att ladda ner på vår nya sida abacusa.se

Till en början är det kopplat till den nya läroplanen för den anpassade grundskolan årskurs 1-3 och 4-6. Men vi kommer att fortsätta utveckla Abacusa med ytterligare material.

Givetvis går allt material också att använda för elever som går i grundskolan!

Här kan du läsa mer.

Statsbidraget för inköp av läromedel

Statsbidraget för inköp av läromedel

Statsbidrag för tryckta läromedel fortsätter år 2024.

Statsbidraget ska användas till inköp av vissa läromedel för att stärka elevernas tillgång till läromedel i förskoleklassen, grundskolan, den anpassade grundskolan, specialskolan eller sameskolan.

Statsbidraget ska användas för inköp av  förlagsproducerade läroböcker. Det kan också vara lärarhandledningar som är framtagna för att fungera tillsammans med ett läromedel för att stödja planering och genomförande av undervisning.

Ansök senast den 1 oktober 

Läs mer på Skolverkets hemsida.

Vad göra inför en kris?

Förbered dig för kris

Svenska Blå Stjärnan har tillsammans med oss tagit fram en lärarhandledning som heter Klara krisen! Det är ett gratis kopieringsmaterial. Lärarhandledningen visar på ett pedagogiskt sätt hur man kan arbeta med krisberedskap i klassen. När samhällskritiska funktioner inte fungerar, då är viktigt att vara förberedd.

Ladda ned Klara Krisen! 

Monstertrubbel

Monstertrubbel
Ny serie!
Serien Monstertrubbel är en fantasyserie för unga läsare. Bim och Mir bor tillsammans med sin pappa. Deras mamma är försvunnen.

Mims dag – tydliggörande i vardagen

Mims dag – tydliggörande i vardagen
Ny bok!
Mims dag riktar sig till barn, vårdnadshavare och pedagoger inom förskola och skola där barnet har ett behov av tydliggörande moment i sin vardag.

Roligt och pedagogiskt skapande

Roligt och pedagogiskt skapande

Ny bok!
Bildläraren och fritidspedagogen Marica Ågren-Hagblad har samlat sina bästa lektionsövningar och aktiviteter i en bok – Roligt och pedagogiskt skapande. Boken är tänkt att vara en inspirationskälla för alla villrådiga pedagoger i skolan och på fritidshem.

Bråk från början

Bråk från början

Lärarhandledning till elevhäftet Bråk från början. Den innehåller många kopieringsblad som kompletterar elevboken. 

Ritsagor A-Ö

Ritsagor A-Ö
Ritsagor A till Ö innehåller 29 olika sagor, en för varje bokstav i alfabetet.

Med hjälp av ritsagorna får barnen lära sig hur bokstaven ser ut, hur den skrivs, hur den låter, och exempel på vad eller vilket namn som börjar på den aktuella bokstaven.


Talområdet 1-100

Talområdet 1-100
Talområdet 1-100 är ett viktigt område inom matematiken.  Nu har vi samlat några av våra läromedel, så att du lätt hittar material som tar upp talen 1-100.  Det gäller både Taluppfattning, Addition och subtraktion.

Som extra bonus finns också fyra spelplaner att ladda ner, fyra olika svårighetsgrader.

Läs mer

Arbeta med ordförståelse och stavning!

Arbeta med ordförståelse och stavning!
Ordboden är en serie arbetsböcker där målet är att utöka elevernas ordförråd.
På varje uppslag presenteras ett antal ord som eleverna ska träna på, både vad gäller förståelse och stavning. Alla avsnitt följer samma struktur.

Läs mer

Uppdrag Programmering

Uppdrag Programmering
Uppdrag Programmering riktar sig till dig som på ett handgripligt sätt vill komma igång med programmering i elevgrupper, med tydliga kopplingar till de reviderade styrdokumenten för matematik år 4-9, LGR 11.
Boken är tänkt att hjälpa och leda dig som lärare när du undervisar dina elever. Uppdrag programmering är indelad i olika uppdrag, vilka har en tydlig arbetsgång med instruktioner, illustrationer samt diskussionsfrågor som du kan använda tillsammans med dina elever. Genom att följa instruktionerna i boken kommer du med lätthet att kunna undervisa dina elever i grunderna i visuell programmering.

Läs mer

Nya böcker i serien Framsteg i matematiken

Nya böcker i serien Framsteg i matematiken
Framsteg i matematiken  har kompletterats med fyra nya böcker: Addition och subtraktion 1-1000 samt två helt nya häften Multiplikation och Division med det tillhörande lärarhäftet Lärarhandledning Multiplikation och Division.

Läs mer

Se presentation av Lyckas med läsförståelse

Se presentation av Lyckas med läsförståelse
Lyckas med läsförståelse är en ny serie som består av åtta böcker där eleverna tränar ord- och läsförståelse (F–3).

Se presentationen av böckerna och bläddra i alla åtta titlarna.

Läs mer

REAAskunge gör plats på hyllorna för nytt material. Vi erbjuder därför läromedel till 50 procents rabatt och fasar ut dem genom realisation så långt lagret räcker.

Läs mer

Nya filmer som beskriver serier

Nya filmer som beskriver serier
Till följande serier finns nu filmer där du får en kort presentation:

Box Läsförståelse
Framsteg i matematiken
Mattehoppet
Ordboden

Quick Response Singaporemetoden Blockmodellen

Quick Response Singaporemetoden Blockmodellen
Quick Response Singaporemetoden Blockmodellen  har vi skrivit för att visa hur blockmodellen används för att lösa olika typer av uppgifter/problem.

Det här är en fortsättning på den gula QR-boken, och liksom i den visar filmerna hur problem kan lösas med hjälp av Singaporemetoden. Uppgifterna är på en mer avancerad nivå än i den gula boken. Du får 46 färdiga lektionsupplägg.

Till varje uppgift finns en tillhörande QR-kod som leder till en video där du ser hur uppgiften löses steg för steg.

Läs mer

Spindelmatte – Arbeta med mattestationer

Spindelmatte - Arbeta med mattestationer
Spindelmatte är ett material för matematikundervisningen.
I centrum är läraren (spindeln) som skickar eleverna till olika stationer där de får lösa en uppgift. När de är klara går de
tillbaka till läraren som ger dem en ny station och uppgift att lösa. Uppgifterna uppmuntrar till resonemang och eleverna bör därför få lösa dem i par eller i mindre grupp.


Spindelmatte är ett kopieringsmaterial och kan användas både ute och inne.

Nyheter och populära läromedel i Åk 1-3

Nyheter och populära läromedel i Åk 1-3
Box – Läsförståelse är en serie häften som innehåller lättlästa texter
med läsförståelsefrågor. De innehåller olika texttyper och temaområden
med anknytning till elevernas vardag.

Läs mer om Box – Läsförståelse

Populära läromedel i F-1

Populära läromedel i F-1
Att vara olika – är roligt är ett material som tar upp frågor som är kopplade till barnkonventionen.

Läs mer om boken
Digitalitet i förskolan tar upp aspekterna kring hur vi kan arbeta med och införliva digitala verktyg som en naturlig del i barnens vardag – i meningsfulla sammanhang.

Läs mer

Mattehoppet Enheter

Mattehoppet Enheter
Mattehoppet Enheter är uppdelat i fyra delar: Längd, Massa, Volym och Pengar.

Det är ett fristående läromedel som innehåller material för användning från årskurs 1 med sikte på kunskapskraven i årskurs 3.

Läs mer

Anteckningsbok

Anteckningsbok

Nu finns vår fina anteckningsbok! I den kan du skissa, rita och anteckna. Det är hela 128 vita sidor i A5-format!

Läs mer

Digitalitet i förskolan

Digitalitet i förskolan
Hur kan vi arbeta med och införliva digitala verktyg som en naturlig del i barnens vardag – i meningsfulla sammanhang?Digitalitet i förskolan är en ny bok som tar upp just dessa aspekter.


Läs mer

Träna huvudräkning

Träna huvudräkning
Förbättra din huvudräkningsförmåga i multiplikation! Du tränar hela tiden på rätt nivå. Ju snabbare och mer rätt du gör, ju snabbare når du högre nivåer. Det finns oändligt med nivåer. Hur långt når du? Appen har en ren layout och passar alla åldrar. Den finns för både iPhone och iPad.

Läs mer

Fler uppgifter att lösa med Singaporemetoden!

Fler uppgifter att lösa med Singaporemetoden!
En hel del textuppgifter med Singaporemetoden – Gul har utökats med två kopieringsmaterial som innehåller flera hundra nya textuppgifter och problem. 

Läs mer

Kul med stavelser

Kul med stavelser
Kul med stavelser är ett nytt läsinlärningsspel där barnen får arbeta på ett sätt som inbjuder till diskussion och reflektioner kring språkets struktur. Syftet är att barnen ska få en förståelse för hur ord i det svenska språket byggs upp med hjälp av stavelser som språkliga byggstenar.

Läs mer

Digimundus

Digimundus
Nu kan du beställa de digitala spelen Monstertrubbel respektive De sju portarna. På Digimundus finns också Lärarstöden Lyckas med problemlösning A och B. Det finns filmer som beskriver olika strategier och alla texter är inlästa så att elever som har svårt med läsningen ändå kan arbeta med materialet.

Läs mer

Matte och svenska

Matte och svenska
Mixat i matte och svenska är ett kopieringsmaterial som innehåller 29 arbetsblad med uppgifter och övningar i matematik och svenska. Arbetsbladen kan användas som extra träning, hemuppgift eller för att utmana snabba elever. Välj mellan A eller B. Facit finns i boken.

Läs mer

Träna läsförståelse

Träna läsförståelse

BOX Läsförståelse är en serie häften som innehåller lättlästa texter med läsförståelsefrågor. De innehåller olika texttyper och temaområden med anknytning till elevernas vardag.

Läs mer

Text- och problemuppgifter

Text- och problemuppgifter
En hel del textuppgifter med Singaporemetoden Gul respektive Röd är två kopieringsmaterial som innehåller flera hundra textuppgifter och problem. Böckerna kommer att ge dina elever ett nytt redskap för att lösa matematiska problem – blockmodellen. Du har också nu möjlighet att fortbilda dig!

Läs mer

Aktiviteter i matematik

Aktiviteter i matematik
Handling och tanke med matematik är en handbok för lärare där idéer och aktiviteter för grundskolans åk 4 – 6 presenteras inom olika områden i matematik.

Läs mer

Starta med programmering – ny version

Starta med programmering – ny version
Programmering är ett pedagogiskt verktyg för att lösa problem, arbeta strukturerat och hitta kreativa lösningar. Det handlar också om att hitta mönster och generalisera, två andra viktiga bitar inom matematiken.

Läs mer

Att vara olika – är roligt

Att vara olika – är roligt
En bok som vänder sig till förskolebarn i åldern 4-6 år. Att vara olika – är roligt bygger på barnkonventionens grundprinciper och målet är att alla barn ska få kunskap om sina rättigheter. Syftet är att barnen ska få förståelse för att alla människor är lika mycket värda och att man ska respektera varandras likheter och olikheter.

Läs mer

Målet i sikte – förskoleklassen

Målet i sikte – förskoleklassen
Målet i sikte är ett fristående material och kan användas oberoende vilket grundmaterial du använder i klassen. Nu finns också ett häfte som riktar sig till förskoleklassen!

Läs mer

Medveten matte – Sannolikhet och statistik

Medveten matte – Sannolikhet och statistik
Nu finns det senaste tillskottet i serien Medveten Matte i lager. Det är häftet om Sannolikhet och statistik!

Läs mer

Tallinjer för olika behov

Tallinjer för olika behov
Vi har flera olika tallinjer. Många med visuellt stöd. Nytt för i år är en tallinje som går från 0 till 100. Den är hela 4 meter lång och delad i fem delar. Ovan ser en av delarna. Behöver du en tallinje med decimaltal? Då finns det en som går från 0 till 2. Koppla den gärna till tal i bråkform.

Läs mer

Bokstavsbyrån

Bokstavsbyrån
Bokstavsbyrån är en fristående arbetsbok för det första bokstavsarbetet. Bokstäverna presenteras i alfabetisk ordning och varje bokstav har ett eget uppslag.
I lärarboken finns mycket extramaterial!

Läs mer

Mattehoppet

Mattehoppet
Läs om vårt nya material Mattehoppet! Det är avsett att stödja en strukturerad undervisning för att eleverna ska ha möjlighet att automatisera addition och subtraktion inom talområdet 0-20. Detta görs med hälp av spel, arbetsblad och kort. Materialet kan användas i klassundervisning och specialundervisning, för ominlärning och intensivundervisning.

Läs mer

Matematikens grunder

Matematikens grunder
Forskning visar att det är komplicerat för läraren att fånga hur elever i matematiksvårigheter utvecklar sina förmågor och färdigheter. Matematikens grunder är framtaget för att hantera problematiken kring hur lärare kan dokumentera elevernas utveckling.

Läs mer

Läromedel för elever i Förskoleklass

Läromedel för elever i Förskoleklass
Följ med i berättelsen om tvillingarna Aron och Nora som hittar ett trasigt rymdskepp på vinden. Elevboken, Matematik i ett rymdäventyr, är indelad i sex kapitel och varje kapitel avslutas med ett problem. Eleverna får möjlighet att tänka, resonera och utveckla många grundläggande matematiska begrepp. Nu finns också alla kapitelstartsbilder /samtalsbilder.

Läs mer

Lite skolhumor…

Lite skolhumor...

Nyhetsbrev

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet?
Anmäl dig här.

Klicka på bilden eller länken för att ladda ner katalogen!

Ladda ner Askunge katalog 2024.pdf

Klicka här för att komma till sidan för nedladdning av broschyrer.

askunge askunge.se askunge.com Askunge Thorsén Förlag AB

BAS bas BOX box Framsteg i matematiken Lyckas med läsförståelse Mattehoppet Medveten matte Singaporemetoden

Nu finns broschyrer för nedladdning 

Vi har lagt upp en sida där du kan ladda ner broschyrer och informationsblad till några av våra läromedel. Länk till dessa hittar du längst ner till vänster på startsidan samt under "övrigt" i huvudmenyn.

Broschyrer

Nu lanserar vi Abacusa!

Det är många som önskat ytterligare material som kompletterar våra serier Framsteg i matematiken och BOX - Träna matematik.

Nu finns kopieringsunderlag att ladda ner på vår nya sida abacusa.se

Till en början är det kopplat till den nya läroplanen för den anpassade grundskolan årskurs 1-3 och 4-6. Men vi kommer att fortsätta utveckla Abacusa med ytterligare material.

Givetvis går allt material också att använda för elever som går i grundskolan!

Här kan du läsa mer.

Statsbidraget för inköp av läromedel

Statsbidrag för tryckta läromedel fortsätter år 2024.

Statsbidraget ska användas till inköp av vissa läromedel för att stärka elevernas tillgång till läromedel i förskoleklassen, grundskolan, den anpassade grundskolan, specialskolan eller sameskolan.

Statsbidraget ska användas för inköp av  förlagsproducerade läroböcker. Det kan också vara lärarhandledningar som är framtagna för att fungera tillsammans med ett läromedel för att stödja planering och genomförande av undervisning.

Ansök senast den 1 oktober 

Läs mer på Skolverkets hemsida.

Förbered dig för kris

Svenska Blå Stjärnan har tillsammans med oss tagit fram en lärarhandledning som heter Klara krisen! Det är ett gratis kopieringsmaterial. Lärarhandledningen visar på ett pedagogiskt sätt hur man kan arbeta med krisberedskap i klassen. När samhällskritiska funktioner inte fungerar, då är viktigt att vara förberedd.

Ladda ned Klara Krisen! 

Monstertrubbel
Ny serie!
Serien Monstertrubbel är en fantasyserie för unga läsare. Bim och Mir bor tillsammans med sin pappa. Deras mamma är försvunnen.

Mims dag – tydliggörande i vardagen
Ny bok!
Mims dag riktar sig till barn, vårdnadshavare och pedagoger inom förskola och skola där barnet har ett behov av tydliggörande moment i sin vardag.

Roligt och pedagogiskt skapande

Ny bok!
Bildläraren och fritidspedagogen Marica Ågren-Hagblad har samlat sina bästa lektionsövningar och aktiviteter i en bok – Roligt och pedagogiskt skapande. Boken är tänkt att vara en inspirationskälla för alla villrådiga pedagoger i skolan och på fritidshem.

Bråk från början

Lärarhandledning till elevhäftet Bråk från början. Den innehåller många kopieringsblad som kompletterar elevboken. 

Ritsagor A-Ö
Ritsagor A till Ö innehåller 29 olika sagor, en för varje bokstav i alfabetet.

Med hjälp av ritsagorna får barnen lära sig hur bokstaven ser ut, hur den skrivs, hur den låter, och exempel på vad eller vilket namn som börjar på den aktuella bokstaven.


Talområdet 1-100
Talområdet 1-100 är ett viktigt område inom matematiken.  Nu har vi samlat några av våra läromedel, så att du lätt hittar material som tar upp talen 1-100.  Det gäller både Taluppfattning, Addition och subtraktion.

Som extra bonus finns också fyra spelplaner att ladda ner, fyra olika svårighetsgrader.

Läs mer
Arbeta med ordförståelse och stavning!
Ordboden är en serie arbetsböcker där målet är att utöka elevernas ordförråd.
På varje uppslag presenteras ett antal ord som eleverna ska träna på, både vad gäller förståelse och stavning. Alla avsnitt följer samma struktur.

Läs mer
Uppdrag Programmering
Uppdrag Programmering riktar sig till dig som på ett handgripligt sätt vill komma igång med programmering i elevgrupper, med tydliga kopplingar till de reviderade styrdokumenten för matematik år 4-9, LGR 11.
Boken är tänkt att hjälpa och leda dig som lärare när du undervisar dina elever. Uppdrag programmering är indelad i olika uppdrag, vilka har en tydlig arbetsgång med instruktioner, illustrationer samt diskussionsfrågor som du kan använda tillsammans med dina elever. Genom att följa instruktionerna i boken kommer du med lätthet att kunna undervisa dina elever i grunderna i visuell programmering.

Läs mer
Nya böcker i serien Framsteg i matematiken
Framsteg i matematiken  har kompletterats med fyra nya böcker: Addition och subtraktion 1-1000 samt två helt nya häften Multiplikation och Division med det tillhörande lärarhäftet Lärarhandledning Multiplikation och Division.

Läs mer
Se presentation av Lyckas med läsförståelse
Lyckas med läsförståelse är en ny serie som består av åtta böcker där eleverna tränar ord- och läsförståelse (F–3).

Se presentationen av böckerna och bläddra i alla åtta titlarna.

Läs mer


Askunge gör plats på hyllorna för nytt material. Vi erbjuder därför läromedel till 50 procents rabatt och fasar ut dem genom realisation så långt lagret räcker.

Läs mer
Nya filmer som beskriver serier
Till följande serier finns nu filmer där du får en kort presentation:

Box Läsförståelse
Framsteg i matematiken
Mattehoppet
Ordboden
Quick Response Singaporemetoden Blockmodellen
Quick Response Singaporemetoden Blockmodellen  har vi skrivit för att visa hur blockmodellen används för att lösa olika typer av uppgifter/problem.

Det här är en fortsättning på den gula QR-boken, och liksom i den visar filmerna hur problem kan lösas med hjälp av Singaporemetoden. Uppgifterna är på en mer avancerad nivå än i den gula boken. Du får 46 färdiga lektionsupplägg.

Till varje uppgift finns en tillhörande QR-kod som leder till en video där du ser hur uppgiften löses steg för steg.

Läs mer
Spindelmatte - Arbeta med mattestationer
Spindelmatte är ett material för matematikundervisningen.
I centrum är läraren (spindeln) som skickar eleverna till olika stationer där de får lösa en uppgift. När de är klara går de
tillbaka till läraren som ger dem en ny station och uppgift att lösa. Uppgifterna uppmuntrar till resonemang och eleverna bör därför få lösa dem i par eller i mindre grupp.


Spindelmatte är ett kopieringsmaterial och kan användas både ute och inne.

Nyheter och populära läromedel i Åk 1-3
Box – Läsförståelse är en serie häften som innehåller lättlästa texter
med läsförståelsefrågor. De innehåller olika texttyper och temaområden
med anknytning till elevernas vardag.

Läs mer om Box – Läsförståelse
Populära läromedel i F-1
Att vara olika – är roligt är ett material som tar upp frågor som är kopplade till barnkonventionen.

Läs mer om boken
Digitalitet i förskolan tar upp aspekterna kring hur vi kan arbeta med och införliva digitala verktyg som en naturlig del i barnens vardag – i meningsfulla sammanhang.

Läs mer
Mattehoppet Enheter
Mattehoppet Enheter är uppdelat i fyra delar: Längd, Massa, Volym och Pengar.

Det är ett fristående läromedel som innehåller material för användning från årskurs 1 med sikte på kunskapskraven i årskurs 3.

Läs mer
Anteckningsbok

Nu finns vår fina anteckningsbok! I den kan du skissa, rita och anteckna. Det är hela 128 vita sidor i A5-format!

Läs mer

Digitalitet i förskolan
Hur kan vi arbeta med och införliva digitala verktyg som en naturlig del i barnens vardag – i meningsfulla sammanhang?Digitalitet i förskolan är en ny bok som tar upp just dessa aspekter.


Läs mer
Träna huvudräkning
Förbättra din huvudräkningsförmåga i multiplikation! Du tränar hela tiden på rätt nivå. Ju snabbare och mer rätt du gör, ju snabbare når du högre nivåer. Det finns oändligt med nivåer. Hur långt når du? Appen har en ren layout och passar alla åldrar. Den finns för både iPhone och iPad.

Läs mer
Fler uppgifter att lösa med Singaporemetoden!
En hel del textuppgifter med Singaporemetoden – Gul har utökats med två kopieringsmaterial som innehåller flera hundra nya textuppgifter och problem. 

Läs mer
Kul med stavelser
Kul med stavelser är ett nytt läsinlärningsspel där barnen får arbeta på ett sätt som inbjuder till diskussion och reflektioner kring språkets struktur. Syftet är att barnen ska få en förståelse för hur ord i det svenska språket byggs upp med hjälp av stavelser som språkliga byggstenar.

Läs mer
Digimundus
Nu kan du beställa de digitala spelen Monstertrubbel respektive De sju portarna. På Digimundus finns också Lärarstöden Lyckas med problemlösning A och B. Det finns filmer som beskriver olika strategier och alla texter är inlästa så att elever som har svårt med läsningen ändå kan arbeta med materialet.

Läs mer
Matte och svenska
Mixat i matte och svenska är ett kopieringsmaterial som innehåller 29 arbetsblad med uppgifter och övningar i matematik och svenska. Arbetsbladen kan användas som extra träning, hemuppgift eller för att utmana snabba elever. Välj mellan A eller B. Facit finns i boken.

Läs mer
Träna läsförståelse

BOX Läsförståelse är en serie häften som innehåller lättlästa texter med läsförståelsefrågor. De innehåller olika texttyper och temaområden med anknytning till elevernas vardag.

Läs mer

Text- och problemuppgifter
En hel del textuppgifter med Singaporemetoden Gul respektive Röd är två kopieringsmaterial som innehåller flera hundra textuppgifter och problem. Böckerna kommer att ge dina elever ett nytt redskap för att lösa matematiska problem – blockmodellen. Du har också nu möjlighet att fortbilda dig!

Läs mer
Aktiviteter i matematik
Handling och tanke med matematik är en handbok för lärare där idéer och aktiviteter för grundskolans åk 4 – 6 presenteras inom olika områden i matematik.

Läs mer
Starta med programmering – ny version
Programmering är ett pedagogiskt verktyg för att lösa problem, arbeta strukturerat och hitta kreativa lösningar. Det handlar också om att hitta mönster och generalisera, två andra viktiga bitar inom matematiken.

Läs mer
Att vara olika – är roligt
En bok som vänder sig till förskolebarn i åldern 4-6 år. Att vara olika – är roligt bygger på barnkonventionens grundprinciper och målet är att alla barn ska få kunskap om sina rättigheter. Syftet är att barnen ska få förståelse för att alla människor är lika mycket värda och att man ska respektera varandras likheter och olikheter.

Läs mer
Målet i sikte – förskoleklassen
Målet i sikte är ett fristående material och kan användas oberoende vilket grundmaterial du använder i klassen. Nu finns också ett häfte som riktar sig till förskoleklassen!

Läs mer
Medveten matte – Sannolikhet och statistik
Nu finns det senaste tillskottet i serien Medveten Matte i lager. Det är häftet om Sannolikhet och statistik!

Läs mer
Tallinjer för olika behov
Vi har flera olika tallinjer. Många med visuellt stöd. Nytt för i år är en tallinje som går från 0 till 100. Den är hela 4 meter lång och delad i fem delar. Ovan ser en av delarna. Behöver du en tallinje med decimaltal? Då finns det en som går från 0 till 2. Koppla den gärna till tal i bråkform.

Läs mer
Bokstavsbyrån
Bokstavsbyrån är en fristående arbetsbok för det första bokstavsarbetet. Bokstäverna presenteras i alfabetisk ordning och varje bokstav har ett eget uppslag.
I lärarboken finns mycket extramaterial!

Läs mer
Mattehoppet
Läs om vårt nya material Mattehoppet! Det är avsett att stödja en strukturerad undervisning för att eleverna ska ha möjlighet att automatisera addition och subtraktion inom talområdet 0-20. Detta görs med hälp av spel, arbetsblad och kort. Materialet kan användas i klassundervisning och specialundervisning, för ominlärning och intensivundervisning.

Läs mer
Matematikens grunder
Forskning visar att det är komplicerat för läraren att fånga hur elever i matematiksvårigheter utvecklar sina förmågor och färdigheter. Matematikens grunder är framtaget för att hantera problematiken kring hur lärare kan dokumentera elevernas utveckling.

Läs mer
Läromedel för elever i Förskoleklass
Följ med i berättelsen om tvillingarna Aron och Nora som hittar ett trasigt rymdskepp på vinden. Elevboken, Matematik i ett rymdäventyr, är indelad i sex kapitel och varje kapitel avslutas med ett problem. Eleverna får möjlighet att tänka, resonera och utveckla många grundläggande matematiska begrepp. Nu finns också alla kapitelstartsbilder /samtalsbilder.

Läs mer
Lite skolhumor...

Sagt om Askunge

”Ni har så många bra material!”

”Jag har hört mycket bra om Askunge”

”Er har vi hört talas om”

”Åh, där är Askunge! Vi måste ta katalogen”

”Ni har så mycket bra material. Jag har
rekommenderat er till många!”

”Jag älskar de här böckerna!”

”Layouten är mycket bra för våra elever, ja för alla elever”

”Hoppas att ni blir större”

”Varför har jag inte hört talas om er förut? Nu vet jag vilket bra material ni har!”

© 2010-2024 Askunge Thorsén Förlag AB ■ Mjölnarvägen 2D, 131 74 Nacka ■ tel. +46 8 30 95 75 ■ +46 73 951 13 93 ■ +46 76 788 78 77 ■ askunge@askunge.se