Mattehoppet Enheter

Mattehoppet Enheter
Mattehoppet Enheter är uppdelat i fyra delar: Längd, Massa, Volym och Pengar.

Det är ett fristående läromedel som innehåller material för användning från årskurs 1 med sikte på kunskapskraven i årskurs 3.

Läs mer