Kategori: Nyheter

Nu lanserar vi Abacusa

Nu lanserar vi Abacusa!

Det är många som önskat ytterligare material som kompletterar våra serier Framsteg i matematiken och BOX - Träna matematik.

Nu finns kopieringsunderlag att ladda ner på vår nya sida abacusa.se

Till en början är det kopplat till den nya läroplanen för den anpassade grundskolan årskurs 1-3 och 4-6. Men vi kommer att fortsätta utveckla Abacusa med ytterligare material, kopplat till årskurs 7-9 för den anpassade grundskolan.

Givetvis går allt material också att använda för elever som går i grundskolan!

Här kan du läsa mer.

Statsbidraget för inköp av läromedel

Statsbidraget för inköp av läromedel

Statsbidraget för läromedel är på totalt 685 miljoner kronor och tillgängligt för skolor och huvudmän inom bland annat förskoleklass och grundskola. Bidraget ska användas till inköp av vissa läromedel för att stärka elevernas tillgång till läromedel i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan eller sameskolan.

Bidraget ska alltså leda till ett ökat inköp av läromedel

Skolor och huvudmän kan ansöka om bidraget genom att fylla i och skicka in en ansökan till Skolverket. Perioden för att begära ut bidrag 2023 kommer att vara öppen under perioden 15 oktober - 15 november 2023.

Läs mer om statsbidraget på Skolverket

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-inkop-av-vissa-laromedel-2023

Vad göra inför en kris?

Vad göra inför en kris?

Svenska Blå Stjärnan har tillsammans med oss tagit fram en lärarhandledning som heter Klara krisen! Det är ett gratis kopieringsmaterial som vi har delat ut i vår monter under Läromedias Inspirationsdagar. Lärarhandledningen visar på ett pedagogiskt sätt hur man kan arbeta med krisberedskap i klassen. När samhällskritiska funktioner inte fungerar, då är viktigt att vara förberedd. På grund av rådande omständigheter är de flesta mässorna inställda i vår. Istället låter vi er som är intresserade av häftet få möjlighet att ladda ned det. Det gör du här! Klara krisen

Talområdet 1-100

Talområdet 1-100
Talområdet 1-100 är ett viktigt område inom matematiken.  Nu har vi samlat några av våra läromedel, så att du lätt hittar material som tar upp talen 1-100.  Det gäller både Taluppfattning, Addition och subtraktion.

Som extra bonus finns också fyra spelplaner att ladda ner, fyra olika svårighetsgrader.

Läs mer