Vad göra inför en kris?

Förbered dig för kris

Svenska Blå Stjärnan har tillsammans med oss tagit fram en lärarhandledning som heter Klara krisen! Det är ett gratis kopieringsmaterial. Lärarhandledningen visar på ett pedagogiskt sätt hur man kan arbeta med krisberedskap i klassen. När samhällskritiska funktioner inte fungerar, då är viktigt att vara förberedd.

Ladda ned Klara Krisen!