Statsbidraget för inköp av läromedel

Statsbidraget för inköp av läromedel

Statsbidrag för tryckta läromedel fortsätter år 2024.

Statsbidraget ska användas till inköp av vissa läromedel för att stärka elevernas tillgång till läromedel i förskoleklassen, grundskolan, den anpassade grundskolan, specialskolan eller sameskolan.

Statsbidraget ska användas för inköp av  förlagsproducerade läroböcker. Det kan också vara lärarhandledningar som är framtagna för att fungera tillsammans med ett läromedel för att stödja planering och genomförande av undervisning.

Ansök senast den 1 oktober 

Läs mer på Skolverkets hemsida.