Övriga läromedel

Här hittar du information om våra läromedel som inte ingår i några serier.

Klicka på en bild eller länk för att få mer information om respektive läromedel.

Abacusa är material som kompletterar våra serier Framsteg i matematiken och BOX – Träna matematik.

Nu finns kopieringsunderlag att ladda ner på vår nya sida abacusa.se

1-3, 4-6

Att vara olika är roligt
Fem delar med berättelser i olika teman. Dessa teman är Mångfald, Tillgänglighet, Delaktighet, Inflytande och Allas lika värde.
Gå till boken
Förskola

Appar för att öva tre räknesätt
Förbättra din huvudräkningsförmåga i addition och subtraktion! Du tränar hela tiden på rätt nivå. Ju snabbare och mer rätt du gör, ju snabbare når du högre nivåer. Det finns oändligt med nivåer. Hur långt når du?
Se apparna
F – 9

AnteckningsbokI vår fina anteckningsbok kan du skissa, rita och anteckna.
Det är hela 128 vita sidor i A5-format!
Gå till boken

Bokstavsbyrån
E
n fristående arbetsbok för det första bokstavsarbetet. Bokstäverna presenteras i alfabetisk ordning och varje bokstav har ett eget uppslag.
Gå till boken
F – 1

Bråk från början
I det här häftet får eleven möta enkla bråk som exempelvis en halv, en fjärdedel, en tredjedel o.s.v.
Gå till boken
1 – 4

Candy
Ett pedagogiskt spel som hjälper eleverna att utveckla både sin visuella perception och finmotorik.
Gå till spelet
Förskola

Digitalitet
Hur kan vi arbeta med och införliva digitala verktyg som en naturlig del i barnens vardag – i meningsfulla sammanhang?
Gå till boken
Förskola
Doodle Monster
Ett pedagogiskt spel som hjälper eleverna att utveckla både sin visuella perception och finmotorik.
Gå till spelet

Handling och tanke med matematik
En handbok för lärare med idéer och aktiviteter för grundskola 4–6 och specialundervisning.
Gå till boken
F – 6

Jakten på kottarna
Ett läromedel som du kan använda i förskolan, förskoleklassen eller i årskurs 1. Speciellt elever som uppvisar brister i begrepps- och antalsförståelse får en möjlighet att tillgodogöra sig matematiken på ett lekfullt sätt.
Gå till böckerna
F – 1

Kalender
Till häftet Månaderna finns en kalender att sätta upp på väggen. Kalendern består av tolv A3-blad, ett blad för varje månad under året.
Gå till kalendern

Kul med stavelser
Ett läsinlärningsspel där barnen får arbeta på ett sätt som bjuder in till diskussion och reflektioner kring språkets struktur.
Gå till boken
F – 1

Läs in – räkna ut
Kluriga uppgifter där det gäller att tänka logiskt och kreativt – att fundera och resonera.
Gå till böckerna
F – 4

Matematik i ett rymdäventyr
Detta är ett läromedel för elever i förskoleklass. Följ med i berättelsen om tvillingarna Aron och Nora som hittar ett trasigt rymdskepp på vinden.
Gå till böckerna
FK

Matematikens grunder
Ett kvalitativt kartläggningsmaterial. Analysschemat består av 110 matematiska områden och stödjer läraren att utvärdera sin undervisning.
Gå till boken
F – 9

Mims dag
Boken riktar sig till barn, vårdnadshavare och pedagoger inom förskola och skola där barnet har ett behov av tydliggörande moment i sin vardag.
Gå till boken
F – 3

Mixat i matte och svenska
Kopieringsmaterial med blandade övningar i matte och svenska.
Gå till böckerna
1 – 5

Månaderna
I det här häftet får eleverna lära sig mera om och träna på årets tolv månader.
Gå till boken
F – 3

Ritsagor A-Ö
Med hjälp av ritsagorna får barnen lära sig hur bokstaven ser ut, hur den skrivs, hur den låter, och exempel på vad eller vilket namn som börjar på den aktuella bokstaven.
Gå till böckerna
Förskola

Roligt och klurigt
Kopieringsmaterial för de elever som behöver extra träning i logiskt tänkande och vill pröva på lite annorlunda tankelekar.
Gå till böckerna
6 – 9

Roligt och pedagogiskt skapande 
Är tänkt att vara en inspirationskälla för alla villrådiga pedagoger i skolan och på fritidshem. Många tycker det är svårt att komma på vad man kan göra inom bild och form. Dessutom ska bildarbetet vara både roligt och utvecklande.
Gå till boken
F – 3

Starta med matte
Roliga och kluriga övningar för 4-7-åringar.
Gå till boken
F – 1

Spela och lek med matematik
En handbok för pedagoger med idéer till aktiviteter med syftet att utveckla elevers tankar och språk i matematik. För grundskola F–6 och fritids.
Gå till boken
F – 6

Starta med programmering
Programmering är ett pedagogiskt verktyg för att lösa problem, arbeta strukturerat och hitta kreativa lösningar.
Gå till boken
Förskola

Siffror och tal 0-5
Siffror och tal
Böcker med övningar som tränar både antalsuppfattning och talbegrepp.
Gå till böckerna
F – 1

Tema
Enkla arbetsböcker.
Gå till böckerna
F – 1.

Tema Närmiljö
Ett kopieringsmaterial som på ett ämnesövergripande sätt ska få eleverna från F – Åk 3 intresserade av sin närmiljö, sin kommun och sitt landskap.
Gå till boken
F – 3

Talen upp till 100
Här hittar du 100 tips på aktiviteter och spel som fokuserar på talen upp till hundra samt många kopieringsunderlag.
Gå till boken
1 – 4

Träna årets dagar veckor och månader
Här får eleverna lära sig mera om och träna på årets tolv månader. Varje månad är illustrerad med en bild som knyter an till årstiden.
Gå till boken
F – 3

Uppdrag programmering
Lärarstöd med tydliga kopplingar till de reviderade styrdokumenten för matematik åk 4-9, LGR 11.
Gå till boken
4-9

Ursäkta men…
Högstadieläraren Oskar Uggla har under 10 års tid bett elever som kommit försent att skriva ner anledningen till sin försenade ankomst på en lapp. I den här boken presenteras ett urval av dem!
Gå till boken

Vad är klockan
Färdighetsträning, Åldersneutrala bilder, Ingen årskursbeteckning.
Gå till boken
F – 3

Övriga läromedel

Här hittar du information om våra läromedel som inte ingår i några serier.

Klicka på en bild eller länk för att få mer information om respektive läromedel.

Abacusa är material som kompletterar våra serier Framsteg i matematiken och BOX – Träna matematik.

Nu finns kopieringsunderlag att ladda ner på vår nya sida abacusa.se

1-3, 4-6

Att vara olika är roligt
Fem delar med berättelser i olika teman. Dessa teman är Mångfald, Tillgänglighet, Delaktighet, Inflytande och Allas lika värde.
Gå till boken
Förskola

Appar för att öva tre räknesätt
Förbättra din huvudräkningsförmåga i addition och subtraktion! Du tränar hela tiden på rätt nivå. Ju snabbare och mer rätt du gör, ju snabbare når du högre nivåer. Det finns oändligt med nivåer. Hur långt når du?
Se apparna
F – 9

Anteckningsbok
I vår fina anteckningsbok kan du skissa, rita och anteckna.
Det är hela 128 vita sidor i A5-format!
Gå till boken

Bokstavsbyrån
E
n fristående arbetsbok för det första bokstavsarbetet. Bokstäverna presenteras i alfabetisk ordning och varje bokstav har ett eget uppslag.
Gå till boken
F – 1

Bråk från början
I det här häftet får eleven möta enkla bråk som exempelvis en halv, en fjärdedel, en tredjedel o.s.v.
Gå till boken
1 – 4

Candy
Ett pedagogiskt spel som hjälper eleverna att utveckla både sin visuella perception och finmotorik.
Gå till spelet
Förskola

Digitalitet
Hur kan vi arbeta med och införliva digitala verktyg som en naturlig del i barnens vardag – i meningsfulla sammanhang?
Gå till boken
Förskola
Doodle Monster
Ett pedagogiskt spel som hjälper eleverna att utveckla både sin visuella perception och finmotorik.
Gå till spelet

Handling och tanke med matematik
En handbok för lärare med idéer och aktiviteter för grundskola 4–6 och specialundervisning.
Gå till boken
F – 6

Jakten på kottarna
Ett läromedel som du kan använda i förskolan, förskoleklassen eller i årskurs 1. Speciellt elever som uppvisar brister i begrepps- och antalsförståelse får en möjlighet att tillgodogöra sig matematiken på ett lekfullt sätt.
Gå till böckerna
F – 1

Kalender
Till häftet Månaderna finns en kalender att sätta upp på väggen. Kalendern består av tolv A3-blad, ett blad för varje månad under året.
Gå till kalendern

Kul med stavelser
Ett läsinlärningsspel där barnen får arbeta på ett sätt som bjuder in till diskussion och reflektioner kring språkets struktur.
Gå till boken
F – 1

Läs in – räkna ut
Kluriga uppgifter där det gäller att tänka logiskt och kreativt – att fundera och resonera.
Gå till böckerna
2 – 5

Matematik i ett rymdäventyr
Detta är ett läromedel för elever i förskoleklass. Följ med i berättelsen om tvillingarna Aron och Nora som hittar ett trasigt rymdskepp på vinden.
Gå till böckerna
FK

Matematikens grunder
Ett kvalitativt kartläggningsmaterial. Analysschemat består av 110 matematiska områden och stödjer läraren att utvärdera sin undervisning.
Gå till boken
F – 9

Mims dag
Boken riktar sig till barn, vårdnadshavare och pedagoger inom förskola och skola där barnet har ett behov av tydliggörande moment i sin vardag.
Gå till boken
F – 3

Mixat i matte och svenska
Kopieringsmaterial med blandade övningar i matte och svenska.
Gå till böckerna
1 – 5

Månaderna
I det här häftet får eleverna lära sig mera om och träna på årets tolv månader.
Gå till boken
F – 3

Ritsagor A-Ö
Med hjälp av ritsagorna får barnen lära sig hur bokstaven ser ut, hur den skrivs, hur den låter, och exempel på vad eller vilket namn som börjar på den aktuella bokstaven.
Gå till boken
Förskola

Roligt och klurigt
Kopieringsmaterial för de elever som behöver extra träning i logiskt tänkande och vill pröva på lite annorlunda tankelekar.
Gå till böckerna
6 – 9

Roligt och pedagogiskt skapande 
Är tänkt att vara en inspirationskälla för alla villrådiga pedagoger i skolan och på fritidshem. Många tycker det är svårt att komma på vad man kan göra inom bild och form. Dessutom ska bildarbetet vara både roligt och utvecklande.
Gå till boken
F – 3

Starta med matte
Roliga och kluriga övningar för 4-7-åringar.
Gå till boken
F – 1

Spela och lek med matematik
En handbok för pedagoger med idéer till aktiviteter med syftet att utveckla elevers tankar och språk i matematik. För grundskola F–6 och fritids.
Gå till boken
F – 6

Starta med programmering
Programmering är ett pedagogiskt verktyg för att lösa problem, arbeta strukturerat och hitta kreativa lösningar.
Gå till boken
Förskola

Siffror och tal 0-5
Siffror och tal
Böcker med övningar som tränar både antalsuppfattning och talbegrepp.
Gå till böckerna
F – 1

Tema
Enkla arbetsböcker.
Gå till böckerna
F – 1.

Tema Närmiljö
Ett kopieringsmaterial som på ett ämnesövergripande sätt ska få eleverna från F – Åk 3 intresserade av sin närmiljö, sin kommun och sitt landskap.
Gå till boken
F – 3

Talen upp till 100
Här hittar du 100 tips på aktiviteter och spel som fokuserar på talen upp till hundra samt många kopieringsunderlag.
Gå till boken
1 – 4

Träna årets dagar veckor och månader
Här får eleverna lära sig mera om och träna på årets tolv månader. Varje månad är illustrerad med en bild som knyter an till årstiden.
Gå till boken
F – 3

Uppdrag programmering
Lärarstöd med tydliga kopplingar till de reviderade styrdokumenten för matematik åk 4-9, LGR 11.
Gå till boken
4-9

Ursäkta men…
Högstadieläraren Oskar Uggla har under 10 års tid bett elever som kommit försent att skriva ner anledningen till sin försenade ankomst på en lapp. I den här boken presenteras ett urval av dem!
Gå till boken

Vad är klockan
Färdighetsträning, Åldersneutrala bilder, Ingen årskursbeteckning.
Gå till boken
F – 3

Övriga läromedel

Här hittar du information om våra läromedel som inte ingår i några serier.

Klicka på en bild eller länk för att få mer information om respektive läromedel.

Abacusa är material som kompletterar våra serier Framsteg i matematiken och BOX – Träna matematik.

Nu finns kopieringsunderlag att ladda ner på vår nya sida abacusa.se

1-3, 4-6

Att vara olika är roligt
Fem delar med berättelser i olika teman. Dessa teman är Mångfald, Tillgänglighet, Delaktighet, Inflytande och Allas lika värde.
Gå till boken
Försk.

Appar för att öva tre räknesätt
Förbättra din huvudräkningsförmåga i addition och subtraktion! Du tränar hela tiden på rätt nivå. Ju snabbare och mer rätt du gör, ju snabbare når du högre nivåer. Det finns oändligt med nivåer. Hur långt når du?
Se apparna
F – 9

Anteckningsbok
I vår fina anteckningsbok kan du skissa, rita och anteckna.
Det är hela 128 vita sidor i A5-format!
Gå till boken

Bokstavsbyrån
E
n fristående arbetsbok för det första bokstavsarbetet. Bokstäverna presenteras i alfabetisk ordning och varje bokstav har ett eget uppslag.
Gå till boken
F – 1

Bråk från början
I det här häftet får eleven möta enkla bråk som exempelvis en halv, en fjärdedel, en tredjedel o.s.v.
Gå till boken
1 – 4

Candy
Ett pedagogiskt spel som hjälper eleverna att utveckla både sin visuella perception och finmotorik.
Gå till spelet
Försk.

Digitalitet
Hur kan vi arbeta med och införliva digitala verktyg som en naturlig del i barnens vardag – i meningsfulla sammanhang?
Gå till boken
Försk.

Doodle Monster
Ett pedagogiskt spel som hjälper eleverna att utveckla både sin visuella perception och finmotorik.
Gå till spelet

Handling och tanke med matematik
En handbok för lärare med idéer och aktiviteter för grundskola 4–6 och specialundervisning.
Gå till boken
F – 6

Jakten på kottarna
Ett läromedel som du kan använda i förskolan, förskoleklassen eller i årskurs 1. Speciellt elever som uppvisar brister i begrepps- och antalsförståelse får en möjlighet att tillgodogöra sig matematiken på ett lekfullt sätt.
Gå till böckerna
F – 1

Kalender
Till häftet Månaderna finns en kalender att sätta upp på väggen. Kalendern består av tolv A3-blad, ett blad för varje månad under året.
Gå till kalendern

Kul med stavelser
Ett läsinlärningsspel där barnen får arbeta på ett sätt som bjuder in till diskussion och reflektioner kring språkets struktur.
Gå till boken
F – 1

Läs in – räkna ut
Kluriga uppgifter där det gäller att tänka logiskt och kreativt – att fundera och resonera.
Gå till böckerna
2 – 5

Matematik i ett rymdäventyr
Detta är ett läromedel för elever i förskoleklass. Följ med i berättelsen om tvillingarna Aron och Nora som hittar ett trasigt rymdskepp på vinden.
Gå till böckerna
FK

Matematikens grunder
Ett kvalitativt kartläggningsmaterial. Analysschemat består av 110 matematiska områden och stödjer läraren att utvärdera sin undervisning.
Gå till boken
F – 9

Mims dag
Boken riktar sig till barn, vårdnadshavare och pedagoger inom förskola och skola där barnet har ett behov av tydliggörande moment i sin vardag.
Gå till boken
F – 3

Mixat i matte och svenska
Kopieringsmaterial med blandade övningar i matte och svenska.
Gå till böckerna
1 – 5

Månaderna
I det här häftet får eleverna lära sig mera om och träna på årets tolv månader.
Gå till boken
F – 3

Ritsagor A-Ö
Med hjälp av ritsagorna får barnen lära sig hur bokstaven ser ut, hur den skrivs, hur den låter, och exempel på vad eller vilket namn som börjar på den aktuella bokstaven.
Gå till böckerna
Förskola

Roligt och klurigt
Kopieringsmaterial för de elever som behöver extra träning i logiskt tänkande och vill pröva på lite annorlunda tankelekar.
Gå till böckerna
6 – 9

Roligt och pedagogiskt skapande
Är tänkt att vara en inspirationskälla för alla villrådiga pedagoger i skolan och på fritidshem. Många tycker det är svårt att komma på vad man kan göra inom bild och form. Dessutom ska bildarbetet vara både roligt och utvecklande. 
Gå till boken
F – 3

Starta med matte
Roliga och kluriga övningar för 4-7-åringar.
Gå till boken
F – 1

Spela och lek med matematik
En handbok för pedagoger med idéer till aktiviteter med syftet att utveckla elevers tankar och språk i matematik. För grundskola F–6 och fritids.
Gå till boken
F – 6

Starta med programmering
Programmering är ett pedagogiskt verktyg för att lösa problem, arbeta strukturerat och hitta kreativa lösningar.
Gå till boken
Försk.

Siffror och tal 0-5
Siffror och tal
Böcker med övningar som tränar både antalsuppfattning och talbegrepp.
Gå till böckerna
F – 1

Tema
Enkla arbetsböcker.
Gå till böckerna
F – 1.

Tema Närmiljö
Ett kopieringsmaterial som på ett ämnesövergripande sätt ska få eleverna från F – Åk 3 intresserade av sin närmiljö, sin kommun och sitt landskap.
Gå till boken
F – 3

Talen upp till 100
Här hittar du 100 tips på aktiviteter och spel som fokuserar på talen upp till hundra samt många kopieringsunderlag.
Gå till boken
1 – 4

Träna årets dagar veckor och månader
Här får eleverna lära sig mera om och träna på årets tolv månader. Varje månad är illustrerad med en bild som knyter an till årstiden.
Gå till boken
F – 3

Uppdrag programmering
Lärarstöd med tydliga kopplingar till de reviderade styrdokumenten för matematik åk 4-9, LGR 11.
Gå till boken
4-9

Ursäkta men…
Högstadieläraren Oskar Uggla har under 10 års tid bett elever som kommit försent att skriva ner anledningen till sin försenade ankomst på en lapp. I den här boken presenteras ett urval av dem!
Gå till boken

Vad är klockan
Färdighetsträning, Åldersneutrala bilder, Ingen årskursbeteckning.
Gå till boken
F – 3