Bråk från början

Vad är ett bråk och hur läser man och löser man uppgifter med bråk?

I det här häftet får eleven möta enkla bråk som exempelvis en halv, en fjärdedel, en tredjedel o.s.v.

Häftet tar också upp skillnaden på del av helhet och del av antal.

Till häftet finns  en lärarhandledning med ytterligare uppgifter samt kopieringsmaterial där bråk, procent och decimaltal jämförs.

Till häftet finns också ett laborativt material som är anpassat till de uppgifter som finns i häftet. Materialet är gjort i kraftig kartong och med utstansade bilder.

Här följer två till filmer som hjälper dig att förstå bråk och bråkräkning.

Bråk – bråk i decimalfom
Procent, bråk och decimalform

Klicka på den bok / det material du vill ha mer information om.