Mims dag – tydliggörande i vardagen

Mims dag – tydliggörande i vardagen
Ny bok!
Mims dag riktar sig till barn, vårdnadshavare och pedagoger inom förskola och skola där barnet har ett behov av tydliggörande moment i sin vardag.