Spindelmatte – Arbeta med mattestationer

Spindelmatte - Arbeta med mattestationer
Spindelmatte är ett material för matematikundervisningen.
I centrum är läraren (spindeln) som skickar eleverna till olika stationer där de får lösa en uppgift. När de är klara går de
tillbaka till läraren som ger dem en ny station och uppgift att lösa. Uppgifterna uppmuntrar till resonemang och eleverna bör därför få lösa dem i par eller i mindre grupp.


Spindelmatte är ett kopieringsmaterial och kan användas både ute och inne.