Nyheter och populära läromedel i Åk 1-3

Nyheter och populära läromedel i Åk 1-3
Box – Läsförståelse är en serie häften som innehåller lättlästa texter
med läsförståelsefrågor. De innehåller olika texttyper och temaområden
med anknytning till elevernas vardag.

Läs mer om Box – Läsförståelse