Populära läromedel i F-1

Populära läromedel i F-1
Att vara olika – är roligt är ett material som tar upp frågor som är kopplade till barnkonventionen.

Läs mer om boken
Digitalitet i förskolan tar upp aspekterna kring hur vi kan arbeta med och införliva digitala verktyg som en naturlig del i barnens vardag – i meningsfulla sammanhang.

Läs mer