Nya böcker i serien Framsteg i matematiken

Nya böcker i serien Framsteg i matematiken
Framsteg i matematiken  har kompletterats med fyra nya böcker: Addition och subtraktion 1-1000 samt två helt nya häften Multiplikation och Division med det tillhörande lärarhäftet Lärarhandledning Multiplikation och Division.

Läs mer