Fler uppgifter att lösa med Singaporemetoden!

Fler uppgifter att lösa med Singaporemetoden!
En hel del textuppgifter med Singaporemetoden – Gul har utökats med två kopieringsmaterial som innehåller flera hundra nya textuppgifter och problem. 

Läs mer