Läromedel för elever i Förskoleklass

Läromedel för elever i Förskoleklass
Följ med i berättelsen om tvillingarna Aron och Nora som hittar ett trasigt rymdskepp på vinden. Elevboken, Matematik i ett rymdäventyr, är indelad i sex kapitel och varje kapitel avslutas med ett problem. Eleverna får möjlighet att tänka, resonera och utveckla många grundläggande matematiska begrepp. Nu finns också alla kapitelstartsbilder /samtalsbilder.

Läs mer