Målet i sikte – förskoleklassen

Målet i sikte är ett fristående material och kan användas oberoende vilket grundmaterial du använder i klassen. Nu finns också ett häfte som riktar sig till förskoleklassen!

Läs mer