Arbeta med ordförståelse och stavning!

Arbeta med ordförståelse och stavning!
Ordboden är en serie arbetsböcker där målet är att utöka elevernas ordförråd.
På varje uppslag presenteras ett antal ord som eleverna ska träna på, både vad gäller förståelse och stavning. Alla avsnitt följer samma struktur.

Läs mer