Digitalitet i förskolan

Digitalitet i förskolan
Hur kan vi arbeta med och införliva digitala verktyg som en naturlig del i barnens vardag – i meningsfulla sammanhang?Digitalitet i förskolan är en ny bok som tar upp just dessa aspekter.


Läs mer