Åk 7-9 - Svenska

Klicka på bilderna för mer information om respektive bok.
Om boken ingår i en serie finns en länk till huvudsidan för serien.

BOX - Träna svenska

BOX – Träna svenska är en serie häften som innehåller träning av basfärdigheter i svenska. Varje häfte tar upp ett område. Eleverna får då möjlighet att arbeta med en sak i taget och det blir lättare att individualisera undervisningen. Häftena har en tydlig och ren layout.
Blandade övningar i svenska

Blandade övningar i svenska, Basfärdigheter, Åldersneutralt