Förskoleklass - Svenska

Klicka på bilderna för mer information om respektive bok.
Om boken ingår i en serie finns en länk till huvudsidan för serien.

BAS

BAS är en serie arbetsböcker där eleverna får träna på grundläggande färdigheter. Allt är i fyrfärg, böckerna har 32 sidor och formatet är A4.
Bokstavsbyrån

Bokstavsbyrån är en fristående arbetsbok för det första bokstavsarbetet. Bokstäverna presenteras i alfabetisk ordning och varje bokstav har ett eget uppslag.
Kul med stavelser

Ett läsinlärningsspel där barnen får arbeta på ett sätt som bjuder in till diskussion och reflektioner kring språkets struktur.
Lyckas med läsförståelse

Läsförståelseträning för FK – Åk 3, En ny serie häften bestående av åtta böcker där eleverna tränar ord- och läsförståelse