Fritids - Matematik

Klicka på bilderna för mer information om respektive bok.
Om boken ingår i en serie finns en länk till huvudsidan för serien.

Handling och tanke med matematik

En handbok för lärare med idéer och aktiviteter för grundskola 4–6 och specialundervisning.
Jakten på kottarna

Jakten på kottarna är ett läromedel som du kan använda i förskolan, förskoleklassen eller i årskurs 1. Speciellt elever som uppvisar brister i begrepps- och antalsförståelse får en möjlighet att tillgodogöra sig matematiken på ett lekfullt sätt.
Lärplatta och matematik

I boken Lärplatta och matematik är det arbetet med barnen i förskola som är utgångspunkten, men självklart passar många av aktiviteterna och idéerna också i förskoleklass och uppåt.
Mattestjärnor


Mattestjärnor är inspirerande böcker för dig som ska arbeta med matematik tillsammans med förskolebarn. Upptäck hur roligt, enkelt och fascinerande det kan vara att tillsammans med barnen uppleva matematiken i just din vardag.